NESAİ > AKİKA (DOĞAN ÇOCUK İÇİN KURBAN KESME) KİTABI (BÖLÜMLERİ)

 

islam

help 2.26.40 041 previous next

HADİS KİTAPLARI > NESAİ > 041
41- AKİKA (DOĞAN ÇOCUK İÇİN KURBAN KESME) KİTABI (BÖLÜMLERİ)

1- ERKEK ÇOCUĞU İÇİN AKİKA KURBANI NASIL OLMALI ?

2- KIZ ÇOCUĞUNDA AKİKA KURBANI NASIL OLMALI?

3- AKİKA KURBANI ERKEK Mİ DİŞİ Mİ OLMALIDIR?

4- AKİKA KURBANI NE ZAMAN KESİLİR?

42- DEVENİN İLK YAVRUSUNUN KURBAN EDİLMESİ VE RECEB AYINDA KESİLEN KURBAN KİTABI (BÖLÜMLERİ)

1- DEVENİN İLK YAVRUSU NEDEN KURBAN EDİLİR?

2- RECEB AYI KURBANI NE DEMEKTİR?

3- ÖLEN (LEŞ) HAYVANLARIN DERİLERİ

4- ÖLEN HAYVAN DERİLERİ NE İLE TABAKLANIR?

5- TABAKLANAN DERİ KULLANILABİLİR

6- YIRTICI HAYVAN DERİLERİ KULLANILMAZ

7- MURDAR ÖLMÜŞ HAYVANIN İÇ YAĞLARI KULLANILIR MI?

8- ALLAH’IN HARAM KILDIĞI ŞEYDEN FAYDALANMA YASAKTIR

9- KATI YAĞ İÇERİSİNE FARE ÖLÜP DÜŞERSE NE YAPMALI?

10- BİR KAP İÇERSİNE SİNEK DÜŞERSE NE YAPILIR?41- AKİKA (DOĞAN ÇOCUK İÇİN KURBAN KESME) KİTABI (BÖLÜMLERİ)

4141- Amr b. Şuayb (r.a) babasından ve dedesinden naklederek şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v)’e: “Akika nedir?” diye sorulduğunda: “Allah, anne babaya itaatsizliği (ukuk’u) sevmez” buyurdular. -Rasûlullah (s.a.v), ukuk kelimesine benzeyen akika kelimesini kullanmalarından hoşlanmamış olacak ki böyle dediler- Oradakiler senden çocuğumuz olunca kesilecek kurbanı soruyoruz dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Doğan çocuğu için kurban kesmek isteyen kessin, erkek çocuğu için birbirine denk iki koyun kız için ise tek koyun kessin” buyurdular. (Ebû Davud, Dahaya: 21; Müsned: 6530)

4142- Abdullah b. Büreyde (r.a) babasından naklederek şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), Hasan ve Hüseyin için akika kurbanı kesmişti. (Müsned: 21980)

1- ERKEK ÇOCUĞU İÇİN AKİKA KURBANI NASIL OLMALI ?

4143- Selman b. Âmir ed Dabbî (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Erkek çocuğu olduğunda kan akıtın, kurban kesin ve ona eziyet verecek şeyleri ondan giderip temizleyin.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)

4144- Ümmü Kürz (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Erkek çocuğu doğduğunda birbirine benzeyen iki koyun kız çocuğunda ise bir koyun kurban olarak kesilir.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)

2- KIZ ÇOCUĞUNDA AKİKA KURBANI NASIL OLMALI?

4145- Ümmü Kürz (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Doğan erkek çocuğu için birbirine benzeyen iki koyun kız çocuğu için ise bir koyun kurban olarak kesilir.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)

3- AKİKA KURBANI ERKEK Mİ DİŞİ Mİ OLMALIDIR?

4146- Ümmü Kürz (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Hudeybiye’de Rasûlullah (s.a.v)’in yanına vardım. Kâbe’ye gönderilen kurban etlerinin durumundan soracaktım o esnada şöyle dediğini duydum: “Doğan erkek çocuğuna iki koyun, kız çocuğuna ise bir koyun kesilmelidir. Kesilen koyunun erkek ve dişi olması fark etmez.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)

4147- Ümmü Kürz (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Doğan erkek çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için ise tek koyun kesilmelidir koyunların erkek ve dişi olması farksızdır.” (Ebû Davud, Dahaya: 21; Tirmizî, Edahî: 16)

4148- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v): “Hasan ve Hüseyin için ikişer ikişer koç kesmişti.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)

4- AKİKA KURBANI NE ZAMAN KESİLİR?

4149- Semure b. Cündüp (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Her doğan çocuk kesilen kurbanına rehindir. Doğumun yedinci günü bu akika kurbanı kesilir, başı traş edilir ve ismi konulur.” (Tirmizî, Edahî: 20; Ebû Davud, Dahaya: 18)

42- DEVENİN İLK YAVRUSUNUN KURBAN EDİLMESİ VE RECEB AYINDA KESİLEN KURBAN KİTABI (BÖLÜMLERİ)

4150- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fera ve Atıyre diye bir kurban modeli İslâm’da yoktur.” (Yani devenin ilk yavrusu mutlaka kurban edilecektir diye bir şart olmadığı gibi Receb ayında da kurban kesilme adeti İslâm’da yoktur.) (Tirmizî, Edahî: 15; Ebû Davud, Dahaya: 20)

4151- Said b. Müseyyeb ve Ebu Hüreyre (ranhüma)’dan birisi Rasûlullah (s.a.v): “Fera ve Atiyre kurbanı kesmeyi yasakladı” derken bir diğeri: “Fera ve Atiyre kurbanı İslâm’da yoktur” demiştir. (Tirmizî, Edahî: 15; Ebû Davud, Dahaya: 20)

4152- Mıhnef b. Süleym (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte Arafat’ta vakfeye durmuştuk. Orada şöyle buyurmuştu: “Ey İnsanlar! Her yıl kurban bayramında kesilen kurbanın yanı sıra bir de Receb ayında Atıyre kurbanı vardır” Muaz diyor ki: “İbn Avn’ın Receb ayında kurban kestiğini gözümle gördüm.” (Tirmizî, Edahî: 15; Ebû Davud, Dahaya: 20)

4153- Zeyd b. Eslem (r.a)’den rivâyete göre, ashap: “Ey Allah'ın Rasûlü! Devenin ilk doğurduğu hayvanın hemen kurban edilmesine ne dersin?” diye sorunca şöyle buyurdu: “Olabilir fakat o deve yavrusunu büyütüp din uğrunda savaşlarda kullanmak veya muhtaç olan birine vermek, anasını göğsünde sütüyle ve yavrusuz bırakıp yavrusunu da cılız olarak kesmenden daha hayırlıdır” Ashap: “Ey Allah'ın Rasûlü! Receb ayındaki kesilmesi gereken kurban hakkında ne dersin?” deyince, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Olabilir.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)

4154- Haris b. Amr (r.a), anlatıyor: Veda haccında Rasûlullah (s.a.v) kulağı kesik devesi üzerindeyken biri yanından gelerek Ona: Ey Allah'ın Rasûlü! Anam babam Senin yoluna feda olsun. Benim için Allah’tan af ve bağışlanma dile dedim. O da: “Allah size mağfiret etsin” buyurdu. Sonra diğer tarafından gelerek: “Ey Allah'ın Rasûlü! diğer insanları değil sadece beni bağışlaması için dua et” dedim. Bu sefer eliyle işaret ederek olmaz dercesine: “Allah sizleri bağışlasın” buyurdu. O arada bir adam: “Ey Allah'ın Rasûlü! Develerin ilk yavrularının kurban edilmesi ve Receb ayında kesilmesi gereken kurbanlar konusunda ne dersin?” diye sordu. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “İsteyen Receb ayında keser isteyen kesmez, devenin ilk yavrusunu da dileyen kurban eder dileyen kurban olarak kesmez dedi ve her sürü için bir koyun kurban edilir.” (Müsned: 15405)

1- DEVENİN İLK YAVRUSU NEDEN KURBAN EDİLİR?

4155- Nübeyşe (r.a)’den rivâyete göre, bir adam Rasûlullah (s.a.v)’e: “Cahiliyye döneminde Receb ayında kurban keserdik bu konuda ne dersin” dedi. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Hangi ayda keserseniz kesin Allah’ın rızasını isteyin ve etinden de başkalarına yedirin” buyurdu. (Ebû Davud, Dahaya: 20; İbn Mâce, Zebaih: 2)

4156- Nübeyşe (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Mina’da bir adam şöyle dedi: Ey Allah'ın Rasûlü biz cahiliyye döneminde Receb ayında kurban keserdik şimdi ne emredersiniz? Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Hangi ayda keserseniz kesin Allah’ın rızasını isteyin ve başkalarına da yedirin.” Adam: Devenin ilk yavrusunu da kurban ederdik bu konuda ne emredersiniz deyince: “Her sürüden bir kurban kesersin, o kurban sürü içerisinde beslenir büyüyünce keser ve etini sadaka olarak dağıtırsın” buyurdu. (Ebû Davud, Dahaya: 20; İbn Mâce, Zebaih: 2)

4157- Hüzeyl kabilesinden Nübeyşe (r.a)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Üç günden fazla kurban etlerini saklamanızı yasaklamıştım fakat Allah size bolluk verdi ve hayırlara kavuşturdu bundan dolayı o etlerden yiyebilir, sadaka olarak verebilir ve istediğiniz kadar da kendinize ayırıp stoklayabilirsiniz. Bu bayram günleri yeme, içme ve Allah’ı zikretme günleridir.” Bu arada bir adam: “Cahiliyye döneminde Atîre kurbanı keserdik bu gün ne emredersiniz?” diye sordu. Rasûlullah (s.a.v): “Allah için hangi ayda keserseniz kesin Allah’ın rızasını isteyin ve etinden de yedirin” buyurdu. Adam: “Ey Allah'ın Rasûlü! Devenin ilk yavrusunu da kurban ederdik bu konuda ne dersin?” diye sorunca, Rasûlullah (s.a.v): “Her koyun sürüsünden bir tane kurban için ayrılır ve o sürü içerisinde beslenip büyütülür. Büyüyüp gelişince onu keser ve etinden yolculara yedirirsin şüphesiz bu daha hayırlıdır.” (Ebû Davud, Dahaya: 20; İbn Mâce, Zebaih: 2)

2- RECEB AYI KURBANI NE DEMEKTİR?

4158- Nübeyşe (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir adam Rasûlullah (s.a.v)’e şöyle seslendi: “Ey Allah'ın Rasûlü biz cahiliyye döneminde Receb ayında kurban keserdik bugün için bu konuda ne dersiniz?” Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Hangi ayda olursa olsun Allah’ın rızası için kesiniz ve başkalarına da yediriniz.” Adam: “Cahiliyye döneminde devenin ilk doğurduğu yavruyu da kurban ederdik bu konuda ne dersiniz?” Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Her sürüden biri kurban için ayrılır kurban edilecek duruma gelince, kurban edilip eti sadaka olarak dağıtılır bu daha hayırlıdır.” (Ebû Davud, Dahaya: 20; İbn Mâce, Zebaih: 2)

4159- Hüzeli Kabilesinden Nübeyşe (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir adam: “Ey Allah'ın Rasûlü! Biz cahiliyye döneminde Receb ayında kurban keserdik şimdi bu konuda bize neyi emredersin?” diye sordu. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Hangi ayda keserseniz kesin Allah’ın rızasını isteyin ve fakir fukaraya yedirin.” (Ebû Davud, Dahaya: 20; İbn Mâce, Zebaih: 2)

4160- Lakît b. Amir el Ukaylî (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ey Allah'ın Rasûlü! Bizler Cahiliyye döneminde Receb ayında kurbanlar keser yer ve misafirlerimize de yedirirdik” dedim. Rasûlullah (s.a.v)’de şöyle buyurdu: “Zararı yok kesilebilir.” (Dârimi, Adhiye: 9; Müsned: 1883)

3- ÖLEN (LEŞ) HAYVANLARIN DERİLERİ

4161- Meymune (r.anha)’dan rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) bir koyun leşine rastladı ve: “Bu kimindir?” dedi. “Meymune’nin” dediler. Peygamber (s.a.v): “Derisinden faydalansaydı ya!” buyurdu. Oradakiler: “O leştir” dediler. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Allah leş olan hayvanın etinin yenilmesini haram kılmıştır” (derisini değil) buyurdu. (İbn Mâce, Libas: 25)

4162- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) zekat olarak toplanan ve Meymune’nin kölesine verilen sonra da murdar olarak ölen ve bir kenara atılan leşe rastlayınca: “Onun derisinden faydalansaydılar ya!” Oradakiler o murdar olup leştir dediler. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Allah murdar olan leşin etinin yenmesini haram kıldı” (derisini değil) buyurdu. (İbn Mâce, Libas: 25; Ebû Davud, Libas: 4)

4163- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) Meymune’nin kölesine zekat verilen bir koyunun leşini gördü ve: “Onun derisini yüzüp ondan istifade etseydiniz ya!” dedi. Onlar da: “O leştir” dediler. Rasûlullah (s.a.v)’da: “Onun etini yemek haramdır” buyurdu. (İbn Mâce, Libas: 25; Ebû Davud, Libas: 4)

4164- Meymune (r.anha)’dan rivâyete göre, bir koyun ölmüştü de Peygamber (s.a.v): “Onun derisini alıp istifade etseydiniz ya!” buyurdu. (İbn Mâce, Libas: 25; Ebû Davud, Libas: 4)

4165- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v) Meymune’ye ait ölen bir koyunun yanından geçti ve: “Derisini alıp tabaklayıp kullansanız olmaz mı?” buyurdu. (İbn Mâce, Libas: 25; Ebû Davud, Libas: 4)

4166- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) ölmüş bir koyunun yanından geçti ve: “Onun derisinden istifade etseydiniz ya” buyurdu. (İbn Mâce, Libas: 25; Ebû Davud, Libas: 4)

4167- Peygamber (s.a.v)’in hanımlarından Sevde (r.anha)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir koyunumuz ölmüştü, derisini yüzüp tabakladık ve eskiyinceye kadar kullandık. (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)

4168- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Tabaklanan deri temizlenmiş olur.” (İbn Mâce, Libas: 25; Ebû Davud, Libas: 41)

4169- İbn Va’le (r.a) anlatıyor: İbn Abbas’a şu batıdaki kafir toplumlarla savaşıyoruz, onlar putlara taparlar. Onların tulumlarında süt ve suları var, onlardan içebilir miyiz?” diye sordum. İbn Abbas’ta şöyle dedi: “Tulumlar tabaklanmış olduğu için temiz sayılır. Bunun üzerine İbn Va’le: “Bu senin kendi görüşün müdür? Yoksa Rasûlullah (s.a.v)’den birşeyler işittin mi?” dedi. İbn Abbas’ta: Rasûlullah (s.a.v)’den işittim dedi. (Ebû Davud, Libas: 41; Tirmizî, Libas: 7)

4170- Seleme b. el Muhabbık (r.a)’tan rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) Tebük savaşında bir kadından su istedi. O da: Yanımda murdar olan leş derisinden yapılan bir tulumdan başka bir şey yok dedi. Peygamber (s.a.v) “O deriyi tabaklamış mıydın?” buyurdu. Kadın: Evet tabakladım deyince “Tabaklanan deri temizdir” buyurdu. (Ebû Davud, Libas: 41)

4171- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’e ölen hayvanların derilerinden sordular, O şöyle buyurdu: “O tabaklanınca temizlenir.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)

4172- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’e ölen hayvanların derilerinden sordular, O şöyle buyurdu: “O tabaklanınca temizlenir.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)

4173- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Ölen hayvanın derisinin temizliği onun tabaklanmasındandır.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)

4174- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Ölen hayvanın derisinin temizliği onun tabaklanmasındandır.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)

4- ÖLEN HAYVAN DERİLERİ NE İLE TABAKLANIR?

4175- Peygamber (s.a.v)’in hanımlarından Meymune (r.anha)’dan rivâyete göre, birkaç Kureyşli murdar ölmüş bir koyunu at gibi sürükleyerek Rasûlullah (s.a.v)’in yanından geçerlerken onlara: “Derisini alsaydınız ya” buyurdu. Onlar da bu murdardır deyince Rasûlullah (s.a.v): “Su ve garazla tabaklarsanız temiz olmuş olur” buyurdu. (Ebû Davud, Libas: 42)

4176- Abdullah b. Ukeym (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ben bir delikanlıydım, bize Rasûlullah (s.a.v)’in şu mektubu okunmuştu: “Murdar ölmüş hayvanın ne derisinden ne de sinirlerinden faydalanın.” (Ebû Davud, Libas: 42; İbn Mâce, Libas: 26)

4177- Abdullah b. Ukeym (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) bize şöyle bir mektup göndermişti: “Murdar olarak ölmüş hayvanın ne derisinden ne de sinirlerinden istifade edin.” (Ebû Davud, Libas: 42; İbn Mâce, Libas: 26)

4178- Abdullah b. Ukeym (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), Cüheyne kabilesine şöyle yazmıştı: “Ölen leş durumundaki hayvanın ne derisinden ne de sinirlerinden istifade edin.” Ebu Abdurrahman der ki: Bu konuda en sahih olan hadis: “Tabaklanınca deri temiz olur” hadisidir ki bu hadisi Zühri Ubeydullah b. Abdullah’tan, İbn Abbas’tan ve Meymune’den rivâyet etmişlerdir. Allah en iyisini bilendir. (Ebû Davud, Libas: 42; İbn Mâce, Libas: 26)

5- TABAKLANAN DERİ KULLANILABİLİR

4179- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v): “Ölmüş hayvan derilerinin tabaklanıp kullanılmasını emretti.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)

6- YIRTICI HAYVAN DERİLERİ KULLANILMAZ

4180- Ebu’l Melih (r.a) babasından aktararak şöyle rivâyet eder: “Peygamber (s.a.v) yırtıcı hayvan derilerinin kullanılmasını yasak etmiştir.” (Ebû Davud, Libas: 43; Tirmizî, Libas: 32)

4181- Mıkdam b. Ma’dıkerib (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v): “İpek elbise giymeyi, altın eşya kullanmayı ve kaplan derisinden yapılan eşyaları kullanmayı yasakladı.” (Ebû Davud, Libas: 43; Tirmizî, Libas: 32)

4182- Mikdam b. Ma’dikerib (r.a), Muaviye’nin yanına elçi olarak geldiğinde ona: “Allah aşkına söyle Rasûlullah (s.a.v) yırtıcı hayvan derilerinden yapılan elbiseleri giyinmeyi ve onların derilerinden yapılan şeylere oturmayı yasaklamadı mı?” Muaviye’de: “Evet” diye cevap verdi.” (Ebû Davud, Libas: 43; Tirmizî, Libas: 32)

7- MURDAR ÖLMÜŞ HAYVANIN İÇ YAĞLARI KULLANILIR MI?

4183- Câbir (r.a)’den rivâyete göre, Mekke fethi günü Rasûlullah (s.a.v)’in oradakilere şöyle dediğini duymuştur: “Allah ve elçisi içki, ölmüş hayvan, domuz ve heykel satışını yasakladı, haram kıldı” deyince oradakiler: “Murdar ölmüş hayvanın yağları hakkında ne dersin? Çünkü onlarla gemiler yağlanır ve deriler yumuşatılır ve insanlar kandillerinde kullanırlar” deyince, “Olmaz haramdır” buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: “Allah Yahudileri kahretsin. Allah onlara iç yağını haram kıldı fakat onlar onu eritip satarak parasını yerlerdi.” (Ebû Davud, Büyü’: 66; Tirmizî, Büyü’: 61)

8- ALLAH’IN HARAM KILDIĞI ŞEYDEN FAYDALANMA YASAKTIR

4184- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Semure’nin içki sattığı haberi Ömer’e ulaşınca şöyle dedi: Allah, Semure’yi kahretsin, Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu bilmiyor mu? “Allah Yahudileri kahretsin, kendilerine iç yağı haram kılındı fakat onlar onu eritip sattılar.” (Ebû Davud, Büyü’: 66; Tirmizî, Büyü’: 61)

9- KATI YAĞ İÇERİSİNE FARE ÖLÜP DÜŞERSE NE YAPMALI?

4185- Meymune (r.anha)’dan rivâyete göre, bir fare yağın içerisine düşüp ölmüştü, bunu Rasûlullah (s.a.v)’e sorduklarında: “Onun düştüğü yeri ve çevresindeki yağı atın ve gerisini yiyin” buyurdu. (Tirmizî, Etıme: 8; Ebû Davud, Etıme: 48)

4186- Meymune (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v)’e donmuş yağ içersine düşen farenin durumunu sordular da şöyle buyurdu: “Onu ve etrafındaki dokunduğu yağı atınız.” (Tirmizî, Etıme: 8; Ebû Davud, Etıme: 48)

4187- Meymune (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v)’e yağ içersine düşen fareden soruldu da: “Yağ katı ise fareyi ve çevresindeki yağı atın ve gerisini kullanın eğer yağ sıvı ise o yağa yaklaşmayın” buyurdular. (Tirmizî, Etıme: 8; Ebû Davud, Etıme: 48)

4188- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) ölmüş bir keçinin yanından geçerken şöyle buyurdu: “Bu keçinin sahipleri derisini alıp istifade etselerdi ya.” (Ebû Davud, Libas: 41; Tirmizî, Libas: 7)

10- BİR KAP İÇERSİNE SİNEK DÜŞERSE NE YAPILIR?

4189- Ebu Said el Hudrî (r.a)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kabınıza sinek düşerse onu daldırıp çıkarın.” (Ebû Davud, Etıme: 49; İbn Mâce, Tıb: 31)

© 2015 http://islamguzelahlaktir.blogspot.com/
islam