Muvatta > Namaz > Sehiv Secdesi Kitabı


1. Namazda Yanılınca Yapılacak İşlem1. Ebû Hüreyre'den Resûlullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edildi: «Sizden biri namaza durunca şeytan yanına gelir, onu şaşırtır. Kaç rekât kıldığını bilemez. Hanginiz böyle olursa, oturduğu yerde sehiv secdesi etsin.»[1]
2. tmam Mâlik'e Resûlullah (s.a.v.)'ın şöyle buyurduğu rivayet olundu: «Dinde bir hüküm koymam için bazen unuturum, yahut unutturulurum.» [2]
3. îmam Mâlik şöyle rivayet eder: Bir adam Muhammed oğlu Kasım'a:


«— Namazda yanılıyorum. Bu da bende çok oluyor» deyince Kasım:


*— Evhama kapılma. Namazda kararlı ol. Vesveseyi bırak-Yoksa namazı bitirinceye kadar şüphelenirsin, namazın eksik kaldı sanırsın,» dedi.

--------------------------------------------------------------------------------


[1] Buharı, Sehv, 22/7; Müslim, Mesâcid, 5/82, Ayrıca bkz. Şeybanî, 136.


[2] tbni Abdilber der ki: Bu hadisin ne müsned ne de maktu' olarak Resulü Ekrem'den rivayet olunduğunu bilmiyorum. Yalnız bu yolla rivayet edilmiştir. Bu, Muvatta'nm dışındaki kitaplarda müsned ve mürsel olarak bulunmayan, sadece Muvatta'da bulunan bir hadistir. Mânâsı, usûle göre doğrudur.


www.islamda.org