Muvatta > CEHENNEM KİTABI

 

islam



1. Cehennemin Evsafı


1. Ebû Hüreyre (r.a.)'den Resûlullah (s.a.v.)'m şöyle buyurduğu rivayet edildi: «İnsanların yakmış olduğu ateş, cehennem ateşinin yetmiş parçasından bir parçadır.» Ashab:

«— Ya Resûlallah, dünya ateşi (cezalandırmak için) kâfi gelir» dediler. Resûlullah (s.a.v.)da:

«— Cehennem ateşi dünya ateşinden altmış dokuz derece daha şiddetli kılındı» buyurdu.[1]



2. Ebû Hüreyre (r.ajiun «Siz cehennem ateşini, bu ateşiniz gibi kırmızı mı sanıyorsunuz? O zift gibi simsiyahtır» dediği rivayet edildi.[2]






--------------------------------------------------------------------------------

[1] Buharî, Bedu'1-Halk, 59/10; Müslim, Cennet, 51/12, no:30

[2] Bâcî der ki: böylesini Ebu Hüreyre ancak duyarak bilebilir. Çünkü bu, gayb-tan bir haberdir. Hükmü merfudur (Zurkanî).

islam