Muvatta > Arazi Kiralama Kitabıislam
1. Arazi Kiralamakla İlgili Rivayetler[1]1. Hanzala b. Kays'ın Rafı* b. Hadic'den rivayet ettiğine göre Resûlullah (s.a.v.), ziraat arazilerini kiraya vermeyi yasakladı.[2] Hanzala der ki: Rafi'b. Hadic'e:


«— Altın ve gümüş karşılığında olsa da mı?» diye sorduğumda:


«— Alfan ve gümüş karşılığmdada olsa bir mahzur yoktur.» diye cevap verdi.
2. Ibn Şihab'dan: Said b. Müseyyeb'e arazileri altın ve gümüş karşılığında kiraya vermeyi sorduğumda:


Bunda bir mahzur yoktur» diye cevap verdi.
3. îbn Şihab'da: Salim b.Abdullah, Ömer'e, ziraat arazilerini kiraya vermeyi sorduğumda:


«— Altın ve gümüş (para) karşılığında olursa bir mahzuru yoktur.» diye cevap verdi.


Ibn Şihab diyor ki, ona:


«— Rafı b. Hadic'den rivayet edilen hadis hakkında ne dersin?» dediğimde:


«— Rafı —murad edilmeyen manalara götüren— bir çok rivayetlerde bulundu. [3]Eğer benim bir ziraat arazim oîsa onu kiraya verirdim» diye cevap verdi.[4]
4. imam Malik'e rivayet edildiğine göre, Abdurrahnıan b. Avf bir arazi kiraladı. Vefat edinceye kadar kira ile elinde kaldı. Oğlu dedi ki:


«— Ben orasını uzun zaman —babamın— elinde kaldığından dolayı bizim zannediyordum. Onu bize ölürken anlattı ve oranın kirası olan altın veya gümüşten üzerindeki borcun ödenmesini emretti.»
5. Hişam b. Urve'den rivayet edildiğine göre, babası arazisini altın ve gümüş (para) karşılığında kiraya verirdi.


İmam Malik'e ziraat arazisini yüz sa* hurma veya oradan çıkacak buğday ya da başka bir şey karşılığı kiraya veren bir adamın durumu sorulduğunda bunu hoş görmedi.

--------------------------------------------------------------------------------


[1] Arazi, ziraat yapmak, bina kurmak ve ağaç dikmek için kiralanır. Hanefiîe-re göre, bunun bazı şartlan vardır. Mesela, anlaşma esnasında eğer ziraat için kiralanıyorsa, ne ekeceğini açıklaması gerekir. Açıkladıktan sonra mal sahibi razı olursa akid yapılmış olur. Ziraate uygun olmayan arazinin kiralanması doğru değildir. Belli bir müddet için bina yapmak ve ağaç dikmek üzere arazi kiralamak da caizdir.


[2] Müslim, 21/Buyû, 19, no: 115.


[3] Yani yasaklananları da yasaklanmiyanlan da yasaklar arasında rivayet etti. (el-Münteka, c. 5, s. 143).


[4] Başka bir senedle bkz. Şeybanî, 830. Bu da onu caiz gördüğüne delildir.


www.islamda.org