Kur'an'ın Kısım Kısım Okunması

Kur'an'ın Kısım Kısım Okunması

Hizbe (bölüme) ayırmalıdır. Çünkü ashâb (r.a), Kur'an'ı hiziplere ayırmıştır. Haftada bir hatim indiren bir kimseye gelince, Kur'an'ı yedi kısma ayırmalıdır.

Rivayet ediliyor ki, Hz. Osman (r.a) Cuma gecesi Bakara sûresinden başlayarak, Mâide sûresinin sonuna kadar okuyordu. Cumartesi gecesi En'am sûresinden Hûd sûresine kadar okuyordu. Pazar gecesi Yûsuf sûresinden Meryem süresine kadar okuyordu. Cumartesi gecesi Taha sûresinden Hz. Musa ile Firavun'dan bahseden Kasas sûresine kadar okuyordu. Çarşamba gecesi Zümer sûresinden,Rahmân sûresine kadar okuyup,Kur'an'ı hatmediyordu.

İbn Mes'ud ise, Hz. Osman'ın tertibinden başka bir tertib üzere Kur'an'ı taksim ederek her gecede bir kısmınıokumaktaydı.

Denildi ki, Kur'anın hizibleri yedidir:

Birinci hizib, üç sûreden,

İkinci hizib, beş sûreden,

Üçüncü hizib, yedi sûreden,

Dördüncü hizib, dokuz sûreden,

Beşinci hizib, onbir sûreden,

Altıncı hizib, onüç sûreden oluşmaktadır,

Yedinci hizib ise, Kaf süresinden sonuna kadardır.

İşte sâhabe-i kirâm (r.a), böylece Kur'an'ı hiziblere ayırmıştı ve bu tertib üzere okurlardı. Bu hususta Hz. Peygamberin bir hadîs-i şerifi de vardır.

Bütün bunlar, Kur'an'daki humus (beşte bir), öşür (onda bir) ve cüzler belirtilmezden önce idi. Bunların dışında kalan durak yerleri, cüzlerin belirtilmesi, hiziblerin yazılması ve benzerleri daha sonra yapılmıştır.


islam
www.islamda.org