KİTÂBU'T-TA'BÎR RÜYA TABİRİ BÖLÜMÜ

 

Bâb: Gündüz Rüya Görmek


481- Abdullah b. Yusuf bize anlatarak dedi ki: Mâlik bize İshâk b. Ab-iullah b. Ebî Talha'dan, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nakletti:
Allah Resulü (sav) Ümmü Haram bn. Milhân'ın yanına gider, o da tendisine yemek ikram ederdi. Ümmü Haram, Ubâde b. es-Sâmit'in ükahı altındaydı. Allah Resulü (sav) bir gün yine evine gitti ve o, Allah tesûlü'ne (sav) yemek hazırladı, sonra saçlanni ayıkladı. Allah Resulü sav) uyudu ve bir süre sonra gülerek uyandı.
(Ümmü Haram der ki:) Ey Allah Resulü! Neye güldünüz? diye sorduğumuda şöyle buyurdu: Ümmetimden bazıları Allah yolunda cihat ediyor hâlde, deniz seferine çıkmış, tahtlara kurulmuş sultanlar gibi (yahut) tahtlar üzerindeki sultanlar misâli bana gösterildi.
(İshâk burada tereddüt etti.) -Ümmü Haram-: Bunun üzerine "Ey Allah Resulü! Allah'a dua edin, beni de onlar arasında kılsın" dedim. Allah Resulü (sav) dua etti. Sonra başını tekrar koydu (uyudu) ve bir süre sonra yine gülerek uyandı. "Ey Allah Resulü! Neye güldünüz?" Buyurdu ki: Ümmetimden bazıları bana Allah yolunda cihat ediyor hâlde gösterildiler. İlkinde söylediklerini tekrar etti.
(Ümmü Haram:) "Ey Aüah Resulü! Beni de onlardan kılması için Allah'a dua edin." dedim. Allah Resulü (sav) buyurdu ki: Sen ilklerden olacaksın.
Nitekim Ümmü Haram (r.anhâ) Muaviye b. Ebî Süfyân devrinde deniz seferine katıldı. Denizden çıktıktan sonra bineğinden düşerek şehit oldu.[1]

Şerh

Bu hadis-i şerif daha önce zikredilmiş ve şerhi yapılmıştı. Burada tekrar zikredilme sebebi, Allah Resûlü'nün (sav) gündüz uykusunda (kaylûle) rüya görmesiyle ilgili içeriğinden dolayıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 267 no.lu hadis.


[1] Bkz. 267 no.lu hadis-i şerif.

islam