KİTÂBU'L-FERÂÎZ MİRAS PAYLARI BÖLÜMÜ

 

Bâb: Miras Paylarının (Ferâiz) Öğretimi


455- Musa b. İsmail bize anlatarak dedi ki: Vüheyb bize İbni Tâvûs'tan, o babasından, o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:
Allah Resulü (sav) buyurdu ki: Zandan sakının. Muhakkak ki zan, sözün en yalanıdir.Gizli yönleri araştırmayın, casusluk etmeyin, birbirinize buğzetmeyin, birbirinizin arkasından plan yapmayın ve Allah'ın kardeş kulları olun.[1]

Şerh

Bu hadis-i şerif daha önce 428 no ile geçmiş ve tafsilatlı olarak şerhedilmiştir. Hadisin bu bölümde zikredilme sebebi, muhtemelen miras paylarının taksimi sırasında varisler arasında yaşanan nefret, haset, gıybet ve düşmanlık gibi kötü duygu ve düşüncelerin önüne geçmektir.

 

Bâb: Kadının Mirası


456- Ebû Hüreyre'nin "Zandan sakının" hadisi, Edeb Bölümünün başlarında "Hasetleşmenin nehyi" babında farklı bir şekilde geçmiştir.[2]

 

Bâb: Liânda Bulunan Kadının Mirası


457- Yahya b. Kaza'a bize anlatarak dedi ki: Mâlik bize Nâfi'den, o İbni Ömer'den (ra) şunu nakletti:
Allah Resulü (sav) zamanında bir adam hanımıyla lanetleşerek ondan olan çocuğunun nesebini reddetti. Allah Resulü (sav) onları ayırdı ve çocuğun velayetini kadına bıraktı. [3]

Şerh

Allah Resulü (sav) nesebi reddedilen çocuğun velayetini anneye vermiştir. Bu hadis-i şerifin şerhi daha önce yapılmış ve Hân ile ilgili hükümler orada açıklanmıştir.Bkz. 329 no.lu hadis-i şerif.

Bâb: Efendisinden Teberrî Eden Azatlının Mirası


458- Ebû Nuaym bize anlatarak dedi ki: Süfyân bize Abdullah b. Dî-nâr'dan, o İbni Ömer'den (ra) şunu nakletti:
Allah Resulü (say) azatlık bağının (velâ) satımını ve hibe edilmesini yasakladı.[4]

Şerh

Bu hadis-i şerif daha Önce 256 no ile geçmiş ve şerhedilmiştir. Burada zikredilme sebebi ise, zimmetini efendisinden ibra ederek onunla bağının kalmadığını iddia eden bir azatlının mirastan hissedar olamayacağına işaret edilmektedir.


[1] Bkz. 428 no.lu hadis-i şerif.
[2] Bkz. 428 no.lu hadis-i şerif
[3] Bkz. 329 no.lu hadis-i şerif.
[4] Bkz. 256 no.lu hadis-i şerif

islam