KİTÂBU'L-DİYÂT DİYETLER BÖLÜMÜ

 

Bâb: Kadının Cenini


475- Abdullah b. Yusuf bize anlatarak dedi ki: Mâlik bize İsmail'den, o Mâlik'ten, o İbni Şihâb'dan, o Ebû Seleme b. Abdirrahman'dan o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:
Hüzeyl kabilesinden iki kadın (kavga etmiş), biri dîjtne taş atmış ve tas karnındaki cenine çarpmıştı. Bunun üzerine Allah Resûlü'nün (sav) huzurunda davalastılar. Bu dava Allah Resulü (sav) "Köle erkek veya kadının kan bediînin yirmide biri miktarı diyete" hükmetti.[1]

Şerh

Bu hadis-i şerif daha önce geçmiş ve hüküm olarak şerhedilmişti. Ayrıntılı bilgi için bkz. 395 no.lu hadis.

 

Bâb; Kadının Cenini


476- Abdullah b.  Yusuf bize  anlatarak dedi İçi:  el-Leys bize îbni Şihâb'cian, o Saîd b. el-Müseyyeb'den, o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:
Allah Resulü (sav) Lihyân Oğullarından bir kadının ceninine karşılık köle erkek veya kadının kan bedelinin yirmide birine hükmetmişti. Aleyhinde hüküm verilen kadın (bir süre) sonra öldü. Bunun üzerine Alteh Resulü (sav) kadının mirasının çocukları ve kocasına devrolduğu-na ve diyeti ödeniesinin birinci derece yakınlarına düşeceğine hükmetti.[2]

Şerh

Ölü olarak düşen ceninin diyeti hakkında daha önce geçen 395 nolu hadise bakıiabilir.

 

Bâb: Kadının Cenini


477- Ahmed b. Salih bize anlatarak dedi ki: İbni Vehb bize Yûnus'tan, o İbni Şihâb'dan, o İbnu'l-Müseyyeb'den, o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:
Hüzeyl kabilesindeiıiki kadın kavga ettiler. Biri diğerine taş atarak hem onu, hem de karnındaki cenini öldürdü. Davayı Allah Resulü'ne (sav) götürdüler. O da ceninin diyeti olarak erkek veya kadın bir kölenin yirmide birine, kadının diyetinin ise diyet ödemekle mükellef olan yalanlarca ödenmesine hükmetti.[3]

Şerh

Ölü olarak çıkan ceninin diyeti hakkında daha önce geçen 395 no.lu hadise bakılabilir.

 

Bâb: Maden Ve Kuyuda Diyet Gerekmez


478- Abdullah  b.   Yusuf bize   anlatarak  dedi  ki:   Mâlik  bize  İbni Şihâb'dan, o Saîd b. el-Müseyyeb'den, o Ebû Seleme b. Abdirrahman'dan, o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:
Allah Resulü (sav) buyurdu ki: (Bağlı) hayvanların yol açtığı yaralama tazmin edilmez, kuyulardaki zarar ve ölümler tazmin edilmez. Maden ocaklarındaki zarar ve ölüm tazmin edilmez. Gömülü hazinelerden beşte bir vergi (humus) alınır.[4]

Şerh

Bu hadis-i şerif daha önce geçmiş ve hükmü bakımından şerhi yapılmıştı. Ayrıntılı bilgi için bkz. 248 no.lu hadis. cumhuru tarafindan ittifak edilmiş bir görüştür.

 

Bâb: Bağlı Hayvanın Verdiği Zararda Diyet Gerekmez


479- Müslim bize anlatarak dedi ki: Şube bize Muhammed b. Ziyâd'dan, o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:
(Bağlı) hayvanların yol açtıkları zararın diyeti olmaz. Maden ocaklarındaki zarar ve ölüm tazmin edilmez. Gömülü hazinelerden beşte bir vergi (humus) alınır.[5]

Şerh

Bu hadis-i şerif daha önce geçmiş ve şerhedilmişti.(Bkz. 248 no.lu hadis.)
Bağlı hayvanın verdiği zararın heder olup diyet gerektirmediği âlimlerin


[1] Bkz. 395 no.lu hadis-i şerif.
[2] Bkz. 395 no.luhadis-i şerif
[3] Bkz. 395 no.lu hadis-i şerif.
[4] Bkz. 248 no.iu hadis-i şerif.
[5] Bkz. 248 no.iu hadis-i şerif.

islam
islam