KÎTÂBU KEFFÂRÂTÎ'L-EYMÂN YEMİN KEFARETLERİ BÖLÜMÜ

 

Bâb: Medine'nin Sâ'ı Ve Allah Resûlü'nün (Sav) İnüdd'ü


454- Abdullah b. Yusuf bize anlatarak dedi ki: Mâlik bize İshâk b. Abdillah b. Ebî Talha'dan, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nakletti:
Allah Resulü (sav) -Medine halkını kastederek- buyurdu ki: Allahım! Onlann ölçeklerini, sâ ve müddlerini bereketli kıl![1]

Şerh

Bu hadis-i şerif daha önce farklı bölümlerde geçmiş ve şerhedilmişti.(Bkz. 291 no.lu hadis)
Hadisin kefaret bölümünde yeralması, muhtemelen ölçek, sâ ve müd gibi emtia ağırlık birimlerinin zikredilmesinden dolayıdır. Yemin kefâretiyle ilgili ayet-i kerimede kefaret türleri açıkça beyan edilmiştir:
"(Yeminin) Kefareti ailenize yedirmekte olduğunuzun orta (derecelinden, on yoksulu doyurmak, ya onları giydirmek, yahut bir köle azad etmektir. Fakat kim (bunları) bulamazsa, üç gün oruç tutması lâzımdır. İşte bu, and (yemin) ettiğiniz vakit (onları bozmanın) kefâretidir. Yeminlerinizi muhafaza ediniz. Allah âyetlerini size böylece açıklıyor. Ta ki sükredesiniz" (Mâide, 89)


[1] Bkz. 272 no.lu hadis-i şerif.

islam
islam