KİTAB EHLİNİN KENDİSİNE SORDUĞU SORULARDA VE ALDIĞI CEVAPLARDA ONU TASDİK ETTİKLERİ MESELELERDEN (BAZILARI)

KİTAB EHLİNİN KENDİSİNE SORDUĞU SORULARDA VE ALDIĞI CEVAPLARDA ONU TASDİK ETTİKLERİ MESELELERDEN (BAZILARI)
8524- Sevbân radiyallahu anh'dan:
"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında duruyordum. Yahudi alimlerinden biri gelip şöyle dedi: 'Esselâmu aleyke yâ Mu-hammed!'
Onu öyle bir ittim ki, az kaldı yere düşecekti ve bana şöyle dedi:
'Beni neden ittin?'
'Neden 'Ey Allah'ın Resulü' demiyor-sun!' dedim. Şu cevabı verdi:
'Biz onu ailesinin kendisine verdiği isimle çağırıyoruz.' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: 'Gerçekten de ailemin bana koyduğu isim, Muhammed'dir.' Yahudi dedi ki:
'Sana soru sormak için geldim.'
'Anlatacağım şeyler sana fayda verir mi?'
'Kulaklarım ile dinlerim' dedi.
Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elindeki bir değnekle yere bazı çizgiler çizdi ve şöyle buyurdu:
'Sor bakalım!' Yahudi sordu:
'Bu yer ve gökler değişip (Kıyamet koptuğu gün) insanlar nerede olacaktır?'
'Köprünün altında karanlıkta (olacaklar).'
'Peki köprüden en önce kim geçecek?'
'Muhacirlerin fakirleri.'
'Cennete girdikleri zaman hediyeleri ne olacak?'
"Balık ciğerinin artığı.'
'Onun arkasından yiyecekleri (ne olacak)?'
'Onlara Cennetin etrafında atlayan cennet Öküzü kesilecek.'
'Ya (üstüne) içecekleri (ne olacak)?'
'Selsebil denilen kaynaktan içecekler.'
'Doğru söyledin, sana ancak bir peygamberin ya da ancak bir iki adamın bilebileceği bir şey soracağım.'
'Anlatırsam sana yarayacak mı?'
'Kulaklarımla dinleyeceğim.'
'Sor bakalım'.'
'Çocuk nasıl meydana geliyor?'
'Erkeğin suyu beyazdır, kadımnki ise sarıdır. Biraraya geldiklerinde erkeğin menisi ka-dınınkini geçerse Allah'ın izni ile erkek çocuk olur; kadının ki erkeğinkini geçer de fazla olursa Allah'ın izni ile dişi olur,"
'Doğru söyledin. Sen gerçekten bir peygambersin" dedi ve çekilip gitti.
Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 'O, bana sorduğu zaman, (cevabı) bilmiyordum, Allah derhal onu bana bildirdi'." [Müslim]
8525- Safvân bin Assâl radiyallahu anh'daıı:
"Yahudilerden biri arkadaşına: 'Haydi şu peygambere gidelim' dedi. Öteki:
'Ona peygamber, deme! Eğer senin böyle söylediğini duyarsa onun dört gözü olur (açılır)' dedi ve beraberce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ona dokuz apaçık âyet hakkında sordular, şöyle buyurdu:
'Allah'a hiçbir $ey ortak koşmayın, hırsızlık yapmayın, zina yapmayın, Allah'ın yasak kıldığı canı haksız yere öldürmeyin, suçsuz kişiye iftira atıp öldürmesi için devlet adamına şikayet etmeyin, büyü yapmayın, ribâ (faiz) yemeyin, namuslu kadına iftira etmeyin, savaş günü (cepheden) kaçmayın, cumartesi günü size (Yahudilere) özel olan gündür, o günde taşkınlık etmeyin!'
Hemen onun elini ve ayağını öpüp şöyle dediler: 'Sen gerçekten bir peygambersin.'
'Öyleyse bana uymamanıza sebeb nedir?'
'(Hz.) Dâvud, Rabbine zümyetinden peygamberin eksilmemesi için dua etmiştir. Biz sana uyacak olursak yahudiler bizi Öldürürler, bu nedenle korkuyoruz'." (Tirmizî ve Nesâi]
8526- Enes radiyallahu anh'dan:
"Abdullah bin Selâm, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye geldiğini duyunca, hemen O'na gelip şöyle dedi: 'Ben sana ancak bir peygamberin bilebileceği üç şey soracağım.'
'Kıyametin ilk alâmeti nedir?' Cennet ehlinin ilk yiyecek olduğu şey nedir? Çocuğun babasına benzemesinin sebebi nedir? Neden bazen dayılarına benzer?'
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi:
'Onların cevaplarını biraz önce bana Cibril bildirdi' Abdullah der ki:
'İşte meleklerden yahudilerin düşmanı odur (Cibril'dir).'
(Şöyle buyurdu:) 'Kıyametin ilk alâmeti, insanları doğudan batıya sürecek olan ateşin çıkmasıdır. Cennet ehlinin ilk yiyeceği balık ciğerinin artığıdır. Çocuğun anne veya babaya benzemesi ise; kişi karısıyla cinsi ilişki kurduğunda, eğer menisi kadınınkini geçerse çocuk ona benzer. Kadını/iki geçerse kadına benzer."
Abdullah bin Selam: 'Şehadet ederim ki; sen gerçek peygambersin' ve ekledi:
'Ey Allah'ın Resulü! Yahudiler (insanı hayrette bırakacak şekilde yalan söyleyen) asılsız iftiralarda bulunan bir millettir. Sen beni onlara sormadan, benim müslüman olduğumu duyarlarsa, senin nezdinde bana iftirada bulunurlar,'
Yahudiler geldiler, Abdullah bin Selâm eve girdi. (Allah'ın Resulü, Abdullah b. Se-lâm'ı gizledi) Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu:
'Nezdinizde Abdullah bin Selâm nasıl biridir (kimdir)?' Şöyle dediler:
'O, bizim en bilginimiz ve en bilginimizin oğludur; en hayırlımız ve en hayırlımızın oğludur.'
'Abdullah bin Selâm'ın müslüman olduğunu duyarsanız ne yaparsınız?"
'Allah onu bundan korusun!' dediler. Bunun üzerine Abdullah onların yanma çıkıp .şöyle haykırdı: 'Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed O'nun kulu ve elçisidir.' Bunun üzerine şöyle dediler: 'O bizini en kötümüzdür ve en kötümüzün oğludur.' Hemen onun aleyhinde konuştular."
Diğer rivayette şu ek vardır: Abdullah b. Selam: "Ey Allah'ın Resulü! İşte benim de korktuğum buydu." dedi, |Buhârî.|


islam