KÂFİRLERE KURTULUŞ YOK


KÂFİRLERE KURTULUŞ YOK

Ebû Hureyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu anlatır:
İbrahim aleyhisselâm kıyamet gününde babası Âzer'le yüzü tozlu ve karanlık bir halde karşı karşıya gelecek ve kendisine:
— Ben sana, bana isyan etme! dememiş miydim? diye soracaktır. Babası da:
— İşte bugün sana isyan etmiyorum, diyecektir. Sonra ibrahim aleyhisselâm:
— Ey Rabbim, sen bana, kıyamet gününde beni mahzun etmeyeceğini vaadetmiştin. Hâlbuki babamın perişanlığından daha büyük bir sıkıntı var mıdır? diyecektir.
Allahü Teâlâ:
— Ben, kâfirlere kesinlikle cenneti haram kıldım, buyuracaktır. Biraz sonra da İbrahim aleyhisselâma şöyle denilecek:
— Ey İbrahim, ayaklarının altına bak, orada ne var?
İbrahim aleyhisselâm ayaklarının altına baktığı zaman, orada ayaklarından tutulup cehenneme atılan kanlar içinde boğazlanmış bir hayvan (ki, bu Âzer'dir) görecektir.
(Buharî)
* * *
islam
islam