İSTİDAT MUHTELİF

İSTİDAT MUHTELİF

Padişahın biri, oğlunu alim bir zata; ilim tahsili için teslim etti.
Seneler geçmesine rağmen çocukta bir ilerleme göremeyen padişah, alim zata: «Başka çocukları görüyorum hepsi mezun olup derslerini tamamladılar. Onlara gösterdiğin ihtimamı bizim çocuğa niçin göster-miyorsun?» deyince Alim:
— Padişahım hepsine gösterdiğim ihtimam musavî ne yapayım ki istidatlar muhtelif, dedi.
* * *

islam