İŞTE ŞİMDİ ÖMRÜNÜN TAMAMI BOŞA GİTTİ

İŞTE ŞİMDİ ÖMRÜNÜN TAMAMI BOŞA GİTTİ

Adamın biri, bir kayıkla denizden karşıya geçmeye karar verir. Bir müddet gittikten sonra kayıkçıya:
— Sen mâni, mantık, sarf, nahiv, akaid gibi ilimler bilir misin? der. Kayıkçı da bilmediğini söyler.
Adam:
— Eyvah ömrünün üçte ikisi boşuna gitmiş, diye cevap verir. Biraz sonra fırtına çıkar ve kayık sallanmaya başlar. Bu defa kayıkçı, halinden molla olduğu anlaşılan yolcusuna:
— Yüzme bilir misin? diye sorar.
O da bilmediğini söyleyince kayıkçı, «işte şimdi senin hayatının tamamı boşa gitti,> der.

islam