İSLAMDA KAYIRMA OLMAZ

İSLAMDA KAYIRMA OLMAZ

Hazreti Ömer, hilâfeti zamanında, yanında oğlu Abdullah ve Hz. Hasan olduğu halde Medine sokaklarında dolaşıyorlardı. Bir sokaktan geçerken gayet zayıf kalmış, bakımsız bir çocuk görüp:
— Bunun hiç kimsesi yok mu acaba? Nasıl insan bunlar, çocuğa hiç bakmamışlar? dedi.
Oğlu Abdullah:
— Baba taniyâmadın mı? O senin torunun, benim de kızımdır, deyince, Hz. Ömer kızdı ve:
— Yazıklar olsun sana!, dedi. Babasının öfkelendiğini anlayan oğlu:
— Baba ne yapayım, sen halifesin bana biraz daha fazla imkân versen çocuğa daha iyi bakardım. Elindeki imkânları kullanıp bana daha fazla fırsat vermiyorsun ki, dedi.
Bu söz üzerine Halife:
— Vallahi oğlum, diğer müslümanlara yaptığımdan daha fazlasını sana yapamam. Onlara ne yapıyorsam sana da ancak o kadar yapabilirim. Bunu böyle bil!, dedi.

islam
islam