İMTİHAN İÇİN

İMTİHAN İÇİN

Ömer (r.a.) Halife iken yanına eshaptan Übey ibni Kaab'ı alarak Kur'an-ı Kerîm'i kendisi okuyor ve sahabî de yanlışlarını hatırlatarak tashih ediyordu.
Bir âyete geldiklerinde Hz. Ömer yanlış okudu. Sahabî ise yanlışını ona hatırlatarak şöyle söyledi:
— Ya Ömer! Ben bu âyeti bizzat Resûlullah'ın fehm-i saadetlerinden duydum. Ben âyeti O'nun dilinden dinlerken sen Baki Pazarında alış - verişle meşguldün, dedi.
Sahabinin böyle açık konuşmasına çok memnun olan Ömer:
— Doğru söyledin ya Kaab. Ben sadece seni imtihan etmek için bu şekil okudum. Bakalım yanlışımı hatırlatacak mı demiştim. Çünkü huzurunda doğru söylenmeyen halifede ve doğru söylemeyende hayır yoktur, buyurdular.
* * *

islam