Hz. Peygamber'in Şecaati


Hz. Peygamber'in Şecaati

Hz. Peygamber (s.a) insanların en kahramanı ve en şeciî idi.(206)Hz. Ali der ki: Bedir gününde biz Hz. Peygamber'e sığınıyorduk. O düşmana en yakınımız idi.(207)Bedir gününde kahramanlık bakımından en şiddetlimizdi.

Yine Hz. Ali şöyle demiştir: Savaş şiddetlendiği ve ordular karşı karşıya geldiği zaman, biz Hz. Peygamber'e sığınıyorduk.Bizden hiç kimse Hz. Peygamber'den daha fazla düşmana yakın olmazdı.(208)

Hz.Peygamber(s.a) az konuşur, az muhavere ederdi. Ashabı kirâma harbe hazırlanmak emrini verdiği zaman, kendisi de hazırlanıyordu.Kahramanlık bakımından insanların en şiddetlisiydi.(209) Kahraman o kimseydi ki, harpte Hz. Peygamber'e yakınlaşıyordu.Çünkü Hz. Peygamber düşmana yakındı.(210)

İmran b. Husayn der ki: 'Hz. Peygamber düşmanın herhangi bir kitlesine rastladığında mutlaka ilk darbeyi düşmana vuran kendisi olurdu'.(211)Hz. Peygamber çok kuvvetliydi. Müşrikler, (Huneyn'de) onun etrafını sardığı zaman katırından indi ve onlara şöyle haykırdı:

Ben Allah'ın peygamberiyim.Yalan yok!Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. (212)

206)Dârimî

207)Ebu Şeyh

208)Nesâî

209)Ebu Şeyh

210)Müslim

211)Ebu Şeyh

212)Ebu Şeyh

islam
www.islamda.org