HIRSIZLIĞIN CEZASI

HIRSIZLIĞIN CEZASI

Halife Ömer'in huzuruna bir hırsız getirdiler. Halife:
— Niçin hırsızlık yaptın? diye hırsıza sordu. O:
— Çaldıysam Allah'ın takdiridir. Allah benim çalmamı takdir etmiş ki çaldım, dedi.
Halife Hazreti Ömer (r.a.) bu sözleri söyleyen hırsıza iki ceza birden verdi: Hem elini kestirdi, hem de dayak attırdı. Hadiseye şahit olanlar niçin böyle yaptığını sordular.
O:
— Hırsızlık yaptığı için elini kestirdim, Allaha iftira ettiği için de dayak attırdım. İftira edenin hakkı dayaktır, buyurdu.

islam