HER PEYGAMBER İÇİN BİR AKÇE

HER PEYGAMBER İÇİN BİR AKÇE

Bir gün Hazreti Fatih'in huzuruna bir derviş gelip:
— Yüzyirmi dörtbin Peygamber gelip geçmiş. Her Peygamber için bana bir akçe ver de hepsinin şefaati üzerine olsun, dedi.
Hazreti Fatih:
— Peki say Peygamberlerin isimlerini. Her Peygamber için sana bir akça vereceğim, dedi.
Derviş, ancak Kur'an'da yazılı olanlardan beş-on isim sayabildi. Hazreti Fatih de çıkarıp on akçe verdi.

islam