HAZRETİ SEVDE'NİN CÖMERTLİĞİ

HAZRETİ SEVDE'NİN CÖMERTLİĞİ

Hazreti Ömer, Ezvac-ı Tahirattan Sevde hazretlerine, bir kese içerisinde para göndermişti.
Hazreti Sevde:
— Bu da nedir? diye sordu.
Para olduğunu ve Hazreti Ömer'in gönderdiğini söylediler. Hazreti Sevde, para ile hiç alâkadar bile olmadı:
— Para da hurma gibi keseye mi girmiş?., diyerek tamamını orada bulunanlara dağıttı.
* * *

islam