HAZRETİ AİŞE'NİN İLMİ DEĞERİNE MİSAL

HAZRETİ AİŞE'NİN İLMİ DEĞERİNE MİSAL

Hazreti Muaviye, halife bulunduğu bir sırada, saray mensuplarından birine: -
— En büyük alim kimdir? diye sordu. Adam: .
— Emir-ül Mü'minin olan sizsiniz efendim, dedi.
Hazreti Muaviye O'na:
— Sen doğru söylemedin, eğer Âişe demiş olsaydın, doğru söylemiş olurdun, diyerek Hazreti Âişe (r.a.)'nın ilminin yüksekliğine işaret etti.
* * *

islam
islam