HACİBAYRAM VELİ'NİN KERAMETİ

HACİBAYRAM VELİ'NİN KERAMETİ

Hazreti Fatih'in babası İkinci Murad, Üstadı Hacıbayram Veli'ye:
— Hocam dua buyursanız da İstanbul'un fethi, bize nasip olsa, dediğinde O:
— Sultanım Allah ömrünüzü uzun kılsın. Lâkin İstanbul'un fethini ne siz göreceksiniz, ne de biz göreceğiz. İstanbul'un fethini şu çocuk ile şu köse görecekler, buyurarak yanlarında daha dört yaşında bulunan Mehmed'i ve onun üstadı Akşemseddin Hazretlerini gösterdiler.
Vakıa Hacıbayram Veli'nin dediği gibi Mehmed büyüdü, Fatih ün-vanına erişti. Köse ise Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un manevî fatihi olarak tarihe geçti. Allah ruhlarını mukaddes kılsın.
* * *

islam