Ebu Hanife Müsnedi > ZİRAAT BAHSİ

 

islam
(2 Hadistir)
348/1 Cabir'in şöyle dediği rivayet edildi:

«Tarladan çıkan hububatın yarısı veya üçte biri yahut dörtte biri gibi belli bir pay üzere anlaşma yolu ile ekin ekmeği Hz. Peygamber nehy etti.»349/2 Rafî bin Hudeyc'in Hz. Peygamber'den naklen şöyle dediği i"iva" yet edildi:

Resulüllah sallaliahü aleyhi ve sellem (bir gün) bir bahçe dıvarmın yanından- geçerken, bahçeyi çok beğendi ve:

«__ Bu kimindir?» diye sordu.

«— Benim, dedim.»

«— Nereden senin oluyor?»

«— Kira ile tuttum» dediğimde, bana:

«— Gelirinden herhangi bir şey karşılığında onu kira İle tutma» diye

amir buyurdu.

(---) Bir rivayette şöyle dedi:

Nebi saiiailahü aleyhi ve sellem bir bahçe dıvarmın yanından geçerken:

«— Bu bahçe kimimiir? diye sordu.

«— Senim ba-hçemdlr, kira ile tuttum» dedim. Bana:

«— Hiçbir şey ile onu kiralama» emrini verdi.islam