Ebu Hanife Müsnedi > Ziraat Bahsi

(2 Hadistir)

348/1 Cabir'in şöyle dediği rivayet edildi:


«Tarladan çıkan hububatın yarısı veya üçte biri yahut dörtte biri gibi belli bir pay üzere anlaşma yolu ile ekin ekmeği Hz. Peygamber nehy etti.»
349/2 Rafî bin Hudeyc'in Hz. Peygamber'den naklen şöyle dediği i"iva" yet edildi:


Resulüllah sallaliahü aleyhi ve sellem (bir gün) bir bahçe dıvarmın yanından- geçerken, bahçeyi çok beğendi ve:


«__ Bu kimindir?» diye sordu.


«— Benim, dedim.»


«— Nereden senin oluyor?»


«— Kira ile tuttum» dediğimde, bana:


«— Gelirinden herhangi bir şey karşılığında onu kira İle tutma» diye


amir buyurdu.


(---) Bir rivayette şöyle dedi:


Nebi saiiailahü aleyhi ve sellem bir bahçe dıvarmın yanından geçerken:


«— Bu bahçe kimimiir? diye sordu.


«— Senim ba-hçemdlr, kira ile tuttum» dedim. Bana:


«— Hiçbir şey ile onu kiralama» emrini verdi.
www.islamda.org