Ebu Hanife Müsnedi > ZEKÂT

 

islam
(3 Hadistir)
193/1 İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi:

Resûlutlah sallallâhü ateyhi ve seilem buyurdu ki: «Rikâz, Allah'ın arzda izlendirdiği madenler içersinde durdurduğu altın ve gümüş vjb. damarlarıdır.»194/2 Câbir'in şöyle dediği rivayet edildi:

Hz. Peygamber buyurdu ki

«Varaklıya ve yoksula yaptığın her iyilik sadakadır.»195/3 Hz. Aişe'nin şöyle dediği rivayet edildi:

«Berîre [1]ye sadaka olarak verilen 'bir parça eti, Hz. Peygamber görünce:

«— Et onun için sadaka, bizim için de hediye sayılır.» buyurdu.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Hz. Aişe'nin cariyesiydlislam