Ebu Hanife Müsnedi > Vasiyetler ve Miras Bölümüislam
(6 Hadistir)513/1 Sad bin Bbî VtfklkâVın şöyle dediği rivayet edildi: Hastalığım sırasında Hz. Peygamber sormağa gelmişti; Ona sordum: «— Ey Allah'ın Resulü! Malımın hepsini vasiyyet ediyorum, dedim. Şöyle cevap verdi: '«— Hayır etme.» «— Yansını...?» «Hayır.» «— Üçte birini...?»


«Üçte biri de çok. Vereseni halka el açacak durumda bprsrtane!» diyerek bana mani oldu.
(a) Bir rivayette şöyle dendi:


Resululiah (S.A.V) hasta olan Saîd'i sormağa gitti. Ve:


« Vasiyyet ettin mi?» diye sordu.


« 'Malımın hepsini vasiyyet ettim» diye cevap verince, Hz. Peygamber bunu -kabul etmedi. Saîd üçte biri deyinceye 'kadar indirdi. Bunun üzerine:


«— üçte brj de çok!» buyurdu. Bir rivayette şöyle dedi:


Ben hastayken Hz. Peygamber beni sormağa geldi. Kendisine: « Ey Allah'ın Resulü! Maiımın hepsini vasiyyet ediyorum?» dedim. Bunun üzerine:


«Hayır!» buyurdu. « Yansını...?» « Hayır!» <;Üçte birini...?»


— Üçte biri de çoktur...!» dedi ve devam etti: «Vereseni hayrın iie bırakman, onları eli boş halka avuç açacak durumda bırakmandan daha iyidir.»
514'2 Cabir'in şöyie dediği rivayet edildi: Resûluiiah saliaüahü aleyhi ve seliem buyurdu ki:


«Müslüman, hıristıyana mirasçı olamaz. Ancak hıristiyan kölesin-e yahut cariyesine olabilir...
515/3 İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edildi: Hz. Peygamber buyurdu ki:


«Mirastan Allah'ın belirttiği miktarları sahiplerine veriniz! Geri kalar ise (asabeden) en yakın erkeğin hakkıdır.»
516/4 Abdullah bin Şeddâd'ın şöyle dediği rivayet edildi:


Hamzanın kızlarından birinin âzâd etmiş olduğu bir kölesi öldü. Geride bir kız çocuğu bıraktı.


Nebi saliallahü aleyhi ve seliem (kölenin malının) yarısını kızma, ye


rısım da Hamzanın- kızına verdi.»
520/2 Ümmü Hâni'nin şöyle dediği rivayet edildi:


Hz. Peygamber buyurdu ki:


Allah, Cennette, içersinde keskin misk kokuları esen bir şehir yarattı. Suyu «selsebîl» kaynağından gelir. Ağaçları nurdandır. Şehirde kusursuz güzellMcte huriler dolaşır ki her biri yetmiş perçemlidir. Hurilerden bir tanesi yeryüzünde görünseydi» doğu ile batı arasım aydınlatır, ve yer ile gök arasını güzel kokusuyla doldururdu.»


Dinliyenle sordular:


*— Ey Allah'ın Resûlül Bu yer kiım İçindir?»


Cevap verdi:


«— Alacağını, hoş görürlük ve müsamaha Üe rstiyen içindir.»
(a) Bir rivayette şöyle buyurdu:


«...İri gözlü hurilerden biri görünseydi doğu ile batı arasını aydınlatır, yer - gök arasını güzel koku ile doldururdu.»


Bir rivayette Ümmü Hâni şöyle dedi:


Hz. Peygamber buyurdu ki:


«Allah tealinin, arşın altında asılı, keskin misk kokusundan yaratılmış bir şehri vardı. Ağaçları nurdan, suyu selsebîl kayrrağındandır. İri gözlü huriler cennet kızlarından yaratılmış, her bir* yetmiş perçemlidir. Onlardan biri doğuda asılsaydı, bütün batı Ulan aydınlatırdı.»
www.islamda.org