Ebu Hanife Müsnedi > Tıp Bahsi, Hastalığın Sevabı, Tedavi ve Duaları

(14 Hadistir)

433/1 Hz. Aişe'rrin şöyle dediği rivayet edildi: ResûMiah sallaliahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: «Allah insan için Cennette yüksek dereceler yazar. 0 insan, kendisini o dereceye ulaştırabilecek bir amel yapamaz. Bu yüzden, Allah ona, o dereceyi kazanabilmesi için, çeşitli belâ ve musibetler vermekte devam eder.»

434/2 İbn Bureyde'nin babasının- şöyle dediği rivayet edildi: Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: «Kul bir takım yararlı iş yapmaktayken hastalanacak olsa, Allah tebâreke ve teâlâ, meleklerine şöyle emreder:


«— Kuluma, sağ İken yapmakta olduğu işin karşılığında alacağı sevabın aynısını yazınız!»


(a) Bir rivayette şu ilâve edildi:


«... Çefctiği hastalıktan ötürü kazandığı sevapla beraber...»


(b) Bir rivayette şöyle dendi:


«(...} Kuluma, sağlam iken yapmağa başladığı o işinin tam sevabını yazınız!»


(c) Bir rivayette şöyle buyurdu:


«Kul, tanrının- yolunda yapmakta olduğu bir iş sırasında hasta olursa, Allah tebâreke ve taâlâ «yazıcı meleklerine» şöyle der:


«— Kuluma sağlam iken yapmakta olduğu işin tam sevabını yazınız!»
435/3 Cabir'in şöyle dediği rivayet edildi: Nebî sallallahü aieyhi ve seilem şöyle buyurdu:


. Allah Tealâ, her hastalığa bir ilâç yaptı. Hastalık kendi ilâcına rastlarsa, Allah tealânın izniyle yok olur.»
436/4 İbn Mesûd'un şöyle dediği rivayet edildi:


Şüphe yok ki Allah, ölüm ve İhtiyarlık dışında, hiçbir hastalığı ilâçsız yaratmadı.


Onun için sizlere inek sütlerini tavsiye ederim. Zira o, [sütüne) her bitkiden karıştırır.»


437/5 İbn Mesûd'un şöyle dediği rivayet edildi: Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:.


Allah ihtiyarlık dışında, indirdiği her hastalığın yanısıra ilâç da İndirdi. Bu yüzden sizlere inek sütlerini tavsiye ederim. Zira o, türlü bitkilerden otlar,»


(a) Diğer bir rivayette şöyle buyurdu:


«Allah tealâ, yeryüzünde, ihtiyarlık ve ölüm hariç, hiç bir dert yaratmamıştır ki, devasını da yaratmamış olsun. Bu yüzden inek sütlerini sizlere tavsiye ederim. Zira o, her çeşit bitkiden (sütüne) karıştırır.» f


b) Bir rivayette şöyle buyurdu:


«Ölüm ve ihtiyarlık dışında, Aİfah indirdiği hastalığın yanısıra ilâcını da indirdi. Bu yüzden sizlere inek sütlerini tavsiye ederim. Zira o, her türlü bitkiden (sütüne) karıştırır.»


c) Bir rivayette şöyle buyurdu:


«Aligh, şüphesiz yeryüzünde öiüm hariç, şifasız yahut ilâçsız hiçbir hastalık vermedi. Bu sebepten, her çeşit inek sütierîni size tavsiye ederim. Çünkü o, her bitkiden (sütüne) karıştırır.»
438/6 Abdullah İbn Mesûd'un şöyle dediği rivayet edildi: Nebi saliallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: «Çeşitli inek sütlerinden istifade etmelisiniz. Zira o, (sütünü) her bitkiden otiiyarak yapar. Ve sütlerde şifa vardır.»
439/7 -Gedildi:
440/8 Saîd İbn Zeyd'in- şöyle dediği rivayet edildi: Resûlullah sailalahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: «Verilen nimetlerden biri de yeraltı mantarıdır. Suyu da göz (hastalığı) İçin şifalıdır.»
441/9 Ebû Hüreyre'nin şöyle dediği rivayet edildi:


Nebî sallailahü aleyhi ve selem buyurdu ki:


«Sabahleyin kai'ktp, üç sefer «Allah'ın kusursuz sözlerine (Kür'an'a) sığınırım» diye dua eden, akşama kadar ona akrep dokunmaz. Ayni duayı akşam olunca da yaparsa akrep ona sabaha kadar zarar veremez.»
(a) Bir rivayette şöyle buyurdu:


Sabahleyin; güneş doğmadan önce «Allah'ın kusursuz sözlerine sığınırım» dîye üç sefer dua edince, o gün akrep zarar veremez.


Ayni duayı akşam olunca yaparsa, akrep o gecesinde yine ona zarar veremez.»
442/10 Hz. Aişe'nin şöyle dediği rivayet edildi:


Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem bir hastayı sormaya geldiğinde ona şöyle dua ederdi:


« Ey insanların Rabbı! Hastalığı gider. Gerçek şifa veren, şifandan başka hiç bir şifa bulnmayan- sen, bu hastaya öyle bir şifa ver kit hastalıktan hiçbir 12 geride bırakmasın;»
443/11 İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi:


Resûlullah (S.A.V.) buyurdu ki:


«— Mümin 'kendi kendini alçaltmamahdır!-Bu söz üzerine şöyle soruldu:


«— Mümin kendi kendini nasıl alçalta'bilir?»


Cevap verdi:


« cevap elde edebilmek için) gücünün yetmiyeceği belâları istemeye Kalkarak...»
444/12 Cabir İbh Abdullah'irr (r.a.) şöyle dediği rivayet edildi: . Ensârdan bir kişi, Nebi saliaİlahii aleyhi ve selleme gelerek:


«— Ey Allah'ın Resulü, bir çocukla asla rızıklandırılmadım, (evlât tadını tatmadım) hiçbir çocuğum yok!» deyince, Hz. Peygamber ona:


«— Allah'tan çok çok yargılanma dilemekten, ve rızıklarldığın şeylerden bol bol sadaka vermekten seni alıkoyan ne vardır!?» dedi.


Bu şahrs, ondan- sonra bol sadaka veriyor ve Allah'tan çok yargılanma diliyordu. Derken yedi tane oğlu olmuştu.
445/13 Ümm-i Hâni'in şöyle dediği rivayet edildi: Resûluilah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: «Kendisini Allah'ın yarlığayacağını bilen, yarlığanmıştır.'
446/14 İbn Mesûd'un şöyle dediği rivayet edildi: Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: «Hiç şüphesiz selâm olan Allah'dır ve yaratıkları O'nım selâmına muhtaçtır.»
www.islamda.org