Ebu Hanife Müsnedi > ŞÜF'A BÖLÜMÜ

 

islam


(3 Hadistir)


345/1 Süleyman bin Abdullah'ın şöyle dediği rivayet edildi:

Resuiuilah sallallahû aleyhi ve sellem buyurdu ki: «(Bir akar mülkün} en yakın şefiî, o mülke komşu olan kimsedir»346/2 E!-Misver bin Mehreme'nin şöyle dediği rivayet edi'ldi:

Sa'd (bin Ebî Vakkas) kendi evini satmak istediği sırada komşusuna şu teklifi yaptı:

«Evime sekiz yüz dirhem fiat verildi, yedi yüz dirheme onu sen al! Onu sana vermek istememin sebebi, Hz. Peygamber'in:

«(Bir akar mülkünO en yakın şefî, o mülke komşu olan kimse'dir» sözünü kendisinden duymamdir.»

(a) 'Bir rivayette (...) Râfi bin Hedic şöyle demiştir: Sa'd, baha bir ev göstererek:

v «— Onu ai ve bil ki, bana vereceğin miktardan daha fazlası verildi. Ancak, onu almak herkesten çok senin hakkındır. Çünkü, ben Hz. 'Peygamber'in şöyle dediğim işittim:

«Komşunun şefi olmada öncelik hakkı vardır."

(b) Bir rivayette, Sa'd'ın azadlı kölesi Râfi birine şöyle dedi:

«Bu evime sekiz yüz dirhem verildi, dört yüze sen al! Bu fiatla sana verişimin sebebi, Resullilah sallallahü aleyhi ve sellemden -işitmiş olduğum:

«(Bir akar mülkün) en yakın şefîi, o mülke komşu olan kimsedir.» sözüdür.

(c) Sa'd bin Mâlikten yapılan bir rivayet de şöyledir:

Sa'd, evini dört yüze almasını kömşusun-a teki îr etti ve:

«— Evime sekiz yüz verildi. Ancak Hz. Peygamber'in şöyle dediğini işittim;

«[Akar mülkün) en yakın şefî'i o mülke komşu olan kimsedir.»347/3 Hz. Arşs'nin şöyle dediği rivayet edildi: Nebî sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki:

«Sizden birinizin komşusu dıvarının üzerine bir kiriş koymak istediğinde, ona mani olmasın.»islam