Ebu Hanife Müsnedi > Rikak Bölümü

(3 Hadistir)

479/1 En-Numân İbn Beşîr'in şöyie dediği rivayet edildi:


Nebi sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki:


İnsanda bir et parçası vardır. O, sıhhatte olursa cesedirr diğer uzuvları da onunla sıhhatte olur.


O hasta olursa, onunla cesedin tümü de hasta olur. Dikkat edin, O kalptir,d
480/2 Hz. Aişe'nin şöyle dediği rivayet edildi:


«Muhammed sallallahü aieyhi ve sellem dünyadan ayrılıncaya kadar üç gün üç gece ardarda doyasıya ekmek yiyemedik.


Muhammed sallallahü aleyhi ve seliem dünyadan ayrılıncaya ksdar, dünya üzerimizden sıkıntılarını e-kstk etmedi.


Muhammed (S.A.V) dünyadan ayrılınca da, ne musibet varsa, üstümü' ze yağdırdı.
{a) Rir rivayette şöyle dedi;


«Muhammed sallallahü aleyhi ve seliemin ailesi, üç gün ardarda doyuncaya kadar buğday ekmeği yemedi.»
481/3 ibrahim'in şöyle dediği rivayet edildi:


Hz. Ömer İbn el-Hattâb, Peygamber (S.A.V) in, çok acı ç&ktiği bir hastalığı sırasında evine gitti. Resûlullah [S.V.) i, bu sırada Katavan malı, içi saz kamışla doldurulmuş geniş bir yürr âba üzerinde yan üzre yatıyor görünce:


«— Babam, anam uğrunda feda olsun, ey Allah'ın Resulü!, İran İle Roma kralları dibaceler üzerindeyken, sen de bu haldesin!» diye konuştu. O zaman Hz. Peygamber!


«_ Ey Ömer! dedi. Sen memnun olmaz mısın ki, dünya onlar için, ahiret de bizim için olsun?»


Hz. Ömer, daha sonra elini sürünce, Resûlullah (S.A.V) in ateşinin çok yüksek olduğunu anladı ve:


«— Sen Allah'ın elçisi olduğun halde, bir de bu halinle ateşler içer-sindesin!» dedi. Hz. Peygamber şöyle konuştu:


«— Bu ümmetin, en şiddetli belâya uğrıyani, onun peygamberi; Ondan sonra da, ümmetin derece ile en hayırlı olanlarıdır. Sizden önceki peygamberler ile ümmetleri de böyle oldular.»
www.islamda.org