Ebu Hanife Müsnedi > REHİN BAHSİ

 

islam
(1 Hadistir)


344/1 Hz. Aişe'nin (R.A) şöyle dediği rivayet edildi: 'Resulullah sallaİlahü aleyhi ve sellem, yahudîden yiyecek satın almış, ona borcuna karşılık zırhını rehin vermiştir.»

islam