Ebu Hanife Müsnedi > Rasulullah S.A.S'in Ümmetinin Fazileti Bahsi


[6 Hadistir]384/1: Ebû Burde'nin babasının şöyle dediği rivayet edildi: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:


«Kıyamet günü olup yaratıklar secde etmeğe çağrıldığında, ümmetim i'ki uzun secde yapmadan önce, öteki ümmetler secde yap-mağa güçleri yetmiyecek.»


Müslümanlara:


«— Kaldırın başlarınızı! Ateşten kurtulmak için sayınızca yahudi ve hirtstiyan size feda kıldım.» diye seslenilecektir.
385/2 Ebû Bureyde (Bürde (?)) nin babasının şöyle dediği rivayet edildi:


Resûlullah (S.V.) buyurdu ki:


«Kıyamet günü olunca, müslümanjardan her birine bir yahudi ve hiris-tiyan verilecek,» «Ateşten kurtulmak için verecek bedelin budur.» denecek.


(a) Bir rivayette şöyle dedi:


«Kıyamet günü olunca, bu ümmetin her birine (kâfirlerden) bir tane bırakılarak:» «Ateşten kurtulmak için verecek bedelin budur.» denecek.»


(b) Bir rivayette şöyle buyurdu:


«Şüphesiz bu ümmet, Allah'ın rahmetine muhtaç olacak bir ümmettir ki azaplarını kendi elleriyle hazırliyacaklardir.»
386/3 İbn Bureyde'nir? babasının şöyle dediği rivayet edildi: Resûlullah sallalahü aleyhi ve sellem bir gün ashabiyle şöyle konuştu:


«— Cennette bulunanların dörtte 'biri olmaya razı mısınız?"


«— Evet.»


«— Cennette bulunanların üçte biri olmaya razı mısınız?»


«— Evet.»


«— Cennette bulunanların yarısı olmaya razı mısınız?» «— Evet.»


«— O halde birbirinize şu müjdeyi veriniz ki, Cennetlikler yüzyirmi sıradır. Bunların seksen sırası ümmetimdir.»
387/4 Ebî Bürde'nin babasının şöyle dediği rivayet edildi:' Resûlullah (S;A.) buyurdu k\:


Ümmetim Ailah'm rahmetine muhtaç olacak 'bir ümmettir (z-ira) kötü akıbetlerini dünyadayken 'kendi elleriyle -hazırlıyacaklardır.


— Bir rivayette: «... birbirlerini öldürecek...» sözü eklenmiştir.
388/5 Ebû (Musa'nın şöyle dediği rivayet edildi:


Resûlullah (S.A.) buyurdu ki:


«Ümmetimi tü'ketecek olan, birbirlerine silâh çekmeleri ile tâün (veba) dır.»


Bunun üzerine soruldu:


«Ey Allah'ın Resulü! Birbirlerine silâh çekme nedir, biliyoruz. Fakat tâûn nedir (bilmiyoruz)?»


Cevap verdi:


» Cinlerden düşmanınız olanların, sizi silâhiariyle vurmalarıdır. Her iki halde de şehitlik vardır.


— Bir rivayette: (... «Her iki halde de şehitler bulunur) dendi.
' 389/6 Ebû Musa'nın şöyle dediği rivayet edildi: Nebî sallalİahü aleyhi ve sâllem buyurdu !
«Ümmetimi tüketecek olan, birbirlerine silâh saplamaları ile tâûn-dur.»

Bu haber üzerine soruldu:

«—. Birbirlerine silâh saplama» nedir biliyoruz. Fakat tâûn nedir?»

Cevap verdi:

«— Cinlerden düşmanınız olanların silâhlariyle sizi vurmalarıdır. Her ki halde şehitlik vardır.»
www.islamda.org