Ebu Hanife Müsnedi > Oruçislam(22 Hadistir)
196/1 Ebû Hüreyre (R.A.) m şöyle dediği rivayet edildi:


Hz. Peygamber buyurdu ki:


Allah (CC.) şöyle buyuruyor: «jn-san oğlunun bütün amelleri kendisi içindir. Yalnız oruç böyle değildir: O benim içindir ve onun mükâfatını da ben vereceği'm.*
197/2 Ümmü Haniı'in şöyle dediği rivayet edildi:


Hz. Peygamber buyurdu ki:


— Bir gün aç kalıp, yasaiklardan ve haksız yere müslümanlarin malını yemekten sakınan bir mümine, Allahü Tealâ, anca'k cennet meyvelerinden yedirecektir.
198/3 Hâmid bin Abdirrahmân el-Himyerî'-den şöyle rivayet edildi.


Âşûrâ günü Hz. Peygamber, ashabından birine:


Git kendi ev halkına oruç tutmalarını söyle.» diye emretti. Oda: «Bugün onlar yiyip içtiler.» deyince, «Olsun, günün' geri kalanını oruçlu geçirsinler» diye ten'bih buyurdu.
199/4 Hz. Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi:


Hz. Peygamber'e bir tavşan getirildi. Emir buyurmaları üzerine as* habı toplanıp yediler. Tavşanı getiren adama:


Neden sen yemiyorsun?» diye sorunca, adam:


« Ben oruçluyum» dedi.


"Ne orucu,» diye Hz. Peygamber sordu. O:


« Nafile orucu,» diye cevap verdi.


Hz. Peygamber:


« Mehtaplı gecelerin günlerinde oruç tutmaya çalışın.» buyurdu.


[1].


200/5 İbn-i Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi:


Hz. Peygamber buyurdu ki:


Bilâl'ın ezan okumasından itibaren, ıbn-î Ümm-i Mektûm'un ezanına kadar gece yiyip içiniz. Zira İbn-i Ümm-i Mektum, sabah namazı (vakti) girince ezan otkur.
201/6 İbn-i Abbâs'ın şöyle (dediği] rivayet edildi:


Şüphesiz ki, Hz. Peygamber oruçlu i'ken- Kâhe'de kan aldırdı. [2]


Hz. Peygamber Kabe'de ihramlı oruçlu iken kan aldırdı.


Diğer bir rivayette (şöyle dedi):


Hz. Peygamber, kan aldırdı. Yaptığı işe karşılük kan alıcıya ücret verdi. Bu ücret haram olmuş olsaydı vermezdi.
202/7 Enes'in şöyle dediği rivayet edildi: Şüphesiz ki, Hz. Peygamber oruçlu iken kan aldırdı.


Ebû Hanife şöyle dedi:


İbn-i Şİhâb, (râvî) Enes'i (Seneddej zikretmeksizin, bana şu haberi verdi:


Hz. Peygamber oruçlu iken kan aldırdı.
203/8 Ebû Süfyân'ın şöyle dediği rivayet edildi:


Hz. Peygamber: «Kan alan- ve kan aldıran, oruçlarını bozmuş olurlar.» diye hüküm verdiıkten sonra, kan aldırdı.
204/9 Hz. Âişe'nin şöyle dediği rivayet edildi:


Hz. Peygamber, cima ile olan cünüplükten dolayı aldığı boy abdestinden sonra olurdu.


saçlarından su damlaya damlaya sabah namazına çıkip gittjğj
205/10 Hz. Âİşe'nin şöyle dediği rivayet edildi:


Hz. Peygamber, cenabetten temizlenmek için aldığı boy abdestinden sonra başından su damlaya damlaya fecir vakti çıkar gider ve yine o gün oruçlu kalırdı. [3]
206/11 Hz. Âİşe'nin şöyle dediği rivayet edildi:


Hz. Peygamber, ihtilam haricinde, cünüp olduğunda bu haliyle sabaha lar [4] ve sonra orucuna gündüz devam ederdi.
207/12 Ümmü Seleme'ni'n şöyle dediği rivayet edildi:


Hz. Peygamber, fecir vakti, (namaza) çıkıp giderken başından sular damlar ve gündüz de orucuna devam ederdi.
213/18 Ebû Hüreyre (R,A.) şunu rivayet etti:


Nebî SaİIalahü aleyhi ve selfem-, geceleyin iftar edilmeyip iki üç gün ard arda oruç tutmaktan [vi-sâl orucu) ve sükût orucundan [5] (müslümanlan] nehv etti


manian) nehy etti.
214/19 Ebû Hüreyre nin şöyle dediği rivayet edildi-


— Hz. Peygamber, visal orucunu ve sükût orucunu rrehy etti.
215/20 Ebû Saîrf- el - Hudrî şunu rivayet etti:


- (Senenin) üç gününde oruç tutulmasını, Hz, Peygamber yasak etti-[6]
216/21 Ve yine rivayet etti:


Hz. Peygamber, ramazanın birinci günü olup olmadığında şek edilen günde cruç tutmayı nehy etti. - .


217/22 İbn-i Ömer'in- şöyle dediği rivayet edildi:


Hz. Ömer İbn e!-Hattâb dedi


ki; ' . '


— Müslüman olmadan önce, Mescid-i Haram'da itikkâfa girmeyi nezr etmiştim. İslârm kabul ettikten sonra, bu nezrimin geçerli olup oimıyacağı-nı Hz. Peygamber'e sordum. Bana: «Nezrini yerine getir!» diye cevap verdi. .

--------------------------------------------------------------------------------


[1] Bunlar, ayın 13.. 14. ve 15. günleridir. 124


[2] Kahe, Mekke ile Medine arasında olan bir yerin ismidir.


[3]geceleyin cünüp kalması o günkü orucuna zarar vermezdi


[4] Sabahtan kasıt imsak vaktidir.
[5] Sukut orucu: Oruç tutup bununla beraber ibadet ifnayla bir şey söyleyerek susmak demektir.


[6] Minâ'da hacıların geçirdiği 2..3.. ve 4. günlerdir ki -Eyyam- tetrfk- ismi verir. (Alî, s 123)
www.islamda.org