Ebu Hanife Müsnedi > Fitneler Bahsiislam


(3 Hadistir)495/1 İbn Ömer'in şöyfe dediği riayet edildi: Resûlulîah sallaiiahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: «Ümmetime kiline çeken, bilsin ki, cehennemin yedi kapısı vardır, ve bunlardan bir tanesi de kılınç çekene aittir.»
496/2 Ebû Cülâs'ın şöyle dediği rivayet edildi:


Benr Abdullah eş-Şeybânî'nin büyük bir sözünü işitenlerden biriydim. Onu alarak yolda boynuna vura vura Hz. Ali'ye getirdik.


(Küfe mescidi'nin) geniş avlusunda, Hz. Ali'yi ayak ayak üstüne atmış sırt üstü yatar, bulduk.


Hz. Ali, ondarr, ne gibi sözler1 söylediğini sordu. O da sözünü söyledi. Hz.Ali:


«— Şu sözü, Allah'tan mı, O'nun kitabından mı yoksa O'nun Elçisinden mi aktarmaktasın?»»


Adam:


« Hayır!..»


Hz.Ali:


Ya nereden?..."


Adam: '


« Kendimden..


« Sen bu sözü, Allah'tan veya Kitabından yahut Elçisinden aktardı ğını söyleseydin, boynunu vururdum. Benden nakletiğini söyieseydin, sa na ceza olarak işkence yapardım, çünkü yalancı olacaktın. Ama, ben Allah'ın elçisinden duydum ki:


« Kıyamet saatinden önce otuz tane yalancı (peygamber! türeye-cekti.» İşte sen onlardansın.»
(a) Bir rivayette, Ebû Cülâs şöyle dedi:


Abdullah eş-Şeybânînin bir büyük sözünü işitenler içersinde ben de vardım. Onu Hz. Ali radiyaliahü anhaya getirdik.


(Küfe mescidinin) geniş avlusunda onu ayak ayak üstüne atmış arka üstü yatar bulduk.


Abdullah'tan konuşmasını istedi, o da konuştu.


Hz. Ali: « Bu sözü, Allah'tan mı. Kitab'ından mı yoksa Elçisinden mi nakl ediyorsun?»


Adam: «Hayır!»


Hz. Ali: «Ya kimden...?» Adam: Kendimden... >*


Hz. Ali: « Sen, Allah'tan veya Kitab'ından, yahut Elçisinden naklettiğin; söyleseydin boynunu vururdum. Benden nakletmiş olduğunu söyieseydin, yalancı olacaktın ki ceza olarak sana işkerrce ederdim. Ama, ben Hz. Peygamber'den duydum ki,


«Kıyamet saatinden önce otuz tane yalancı (Peygamber) türeyecek-tir. İşte sen onlardansın.»
497/3 Ebû Hüreyre'nin şöyle dediği rivayet edildi:


Hz. Peygamber buyurdu ki:


«Bir zaman gelecek, insanlar mezarlığa sık sık gidip, kabirler üzeri-n-e kapanarak:


«Ah! şu mezar benim olmasını ne kadar isterdim!...» diyecekler.


Bunun üzerine Hz. Peygamber'den soruldu:


«— Ey Allah'ın Resulü! Naşı! olur?!...»


Hz. Peygamber :cevap verdi:


«— Zamanın maddî, manevî ızdiraplarla dolu olması; belâ, musibet ve fitnelerin çok olması sebebiyle olur...»
www.islamda.org