Ebu Hanife Müsnedi > İlim Bölümü

30/1 -Abdullah (İ'bn MesudJ'un şöyle dediği rivayet edildi. Ailah'm Elçisi (s.a.) buyurdu ki:


«— Bilgi öğrenmek her müslümana farzdır.»
31/2 -Ebû Hureyre'mn şöyle dediği rivayet edildi. Peygamber Cs.a. buyurdu ki:


«— Bilgi öğrenmek her müslümana farzdır,»
32/3 Hadis :Ebû Hanife Allah ondan razı olsun- şöyle dedi:


* (Hicretin) Sekseninci yılında doğdum. Doksan altı [96] senesinde on altı yaşımdayken babamla hacca gittim. Mescid-i Haram'a girdiğimde kalabalık bir ders halkası gördüm. Babama, bu halkanın öğretmeni kim?' diye sordum. Babam, Peygamberimizin —saiât ve selâm üzerine oisun— arkadaşı Abdullah bir.1 el-Hârıs bin Gez* bin el-Zebîdî'dir, dedi. İlerledim, iyice yaklaştım, şöyle dediğini işittim:,


«— Allah'ın elçisinden —salât ve selâm üzerine oisun— duydum. Buyurdu ki:


• — Allah'ın Dinini anlamada üstün başarı gösteren kimsenin dünya ve â'hiret ile ilgili neyi varsa Allah Teâİâ karşılar ve ona ummadığı yef-lerden rızı'k verir.
33/4 -Ümühani'nin şöyle dediği rivayet edildi.


Peygamber —salât ve selâm üzerine olsun— şöyle buyurdu:


Ayşe. Kendini ilim ve Kur'ânı öğrenmekle göster.» ,
34/5 -Alî bin el-Akmer, Peygamber (s.a.)'den şöyle rivayet etti:


Allah'ın Elçisi —salat ve selam üzerine olsun— Allah T-eâlâyı anmakta olan bir topluluğa rastladı:


«— Sizler o kimselerdensiniz ki, onlarİa beraber sabr etmekle emr olundum. Sayınız kadar olarr her topluluk oturup Allah Teâlâyı anacak olsa hiç şüphesiz, melekler onları kanatlarıyla çepeçevre sarar. İlâhî rahmet onları boğar, ve Allah da yanında bulunanların, (meleklerin) huzurunda onları anar.»
35/6 - Abdullah İbn Mes'ûd'un şöyle dediği rivayet edildi:


Peygamber —«alât ve selam üzerine olsun— buyurdu ki: «— Allaih Teâlâ kıyamet günü bilginleri toplar onlara: Kalplerinize HİKMETİMİ yerleştirirken, ben yalnız sizlerin yararına olanı istedim. Şimdi cennette yerlerinizi ahn. Geri kalan kusurlarınızı da 'bağışladım,» der.
35/7 -E!-Kasım'm dedesinin şöyle dediği rivayet edilmiştir:


Allah'ın Eiçisi-saiât ve selam üzerine olsun-buyurdu ki: Bana bilerek yaian söz isnat eden, yahut bana söylemediğimi isnat eâen kimse cehennemden yerini hazırlasın. E1)
37/8 -Ebû Said'in şöyle dediği rivayet edildi: .


Peygamber (s.a.) buyurdu ki:


«— Bana bilerek yalan isnat eden kimse cehennemde yerini hazırlasın.»
38/9 -Ebû Sairi El-Hudri'nir? şöyle dediği rivayet âdildi:


Peygamber (s.a.) buyurdu ki:


— «Bana bilerek yalan isnat eden kimse cehennemde yerini hazırlasın.»


fi) Cehennemdeki yerine hazırlansın, diye de terc:eme yapılır. 42


(Râvî) Atiyye dedi ki: «şahadet ederim ki, ne ben bu sözü Ebü Said adına kendimden uydurdum, ne de O, Hz. Peygamber adına kendinden uydurdu.
39/10-Enes'in şöyle dediği rivayet edildi:


Peygamber-ssiat ve selâm üzerine olsun- buyurdu ki: « Bana bilerek yalan isnat eden kimse cehennemde yerini hazırlasın.»
40/11 -Enes'in şöyle dediği rivayet edildi:


Allah'ın- Elçisi-sanat ve selâm üzerine olsun- buyurdu ki: «Bana bilerek yalan isnat eden kimse cehennemde yerini hazırlasın-.
www.islamda.org