Ebu Hanife Müsnedi > Giyim Süslenme Bölümü

425/1 Ebû Hüreyre'nin şöyle dediği rivayet edildi: «Resûluliah saliallahü aleyhi ve sellemin, Şam yapısı bir kavuğu vardı.-


(a) 'Bir rivayette şöyle dedi:


«Resûlullah saliallahü aleyhi ve sellem'in Şam yapısı beyaz bir kavuğu vardı.» .
426/2 Ebû Cuheyfe'nin şöyle dediği rivayet ediidi: (Bir gün) elbisesi yerlere kadar uzanan bir adamın yanından Hz. Peygamber geçmiş, elbisesini toplayarak adamın omuzuna atmıştı.»
427/3 Huzeyfe'nin şöyle dediği rivayet edildi:


«İpek ve dibâc eibise giymeyi Hz. Peygamber nehy etti. Ve: «Bunları afrirette ancak nasibi olmayan kimse giyer» dedi.


428/4 Hz. Ali (K.V.) nifi şöyle dediği rivayet edildi:


«Resûlullah saliatlahü aleyhi ve seilemin hane-i saadetlerinde üzerinde mahlûkat resmi bulunan bir örtü asılı idi. Cibril aleyhisselâm Re-sûiullah sailallahü aleyhi ve selleme gelişini tehir etti. Sonraki gelişinde Hz. Peygamber sordu:


«— Bana güşin-e ne engel oldu?» Cibril cevap verdi:


«— Biz, içerisinde köpek ve resimler bulunan eve girmeyiz. Örtüyü topla ve asma; resimlerin başlarını kopar (sil) ve şu yavru köpeği de dışarı çıkar!» î1}


I İçeride bulunan küçük köpek, henüz çocuk yaşta olan Hasan ile Hüseyin hazretlerinin oynamaları îçin getirilmiş olduğu, yapılan rivayetlerden ani aşmaktadır.
429/5 İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi: Resûiullah sallailahü aleyhi ve sellern buyurdu ki: Saç (ve sakalınızı) kına ile boyaym ve böylece yahudi ve hıristiyanlara muhalefet edin!»
430/6 Ebû Zerr'in şöyle dediği rivayet edildi: Nebî saüallahü aleyhi ve seİiem buyurdu ki:


«Ağarmış (saçların) rengini değiştirmede kullandığımız şeylerin en güzeli kına ve ketm (2) dir.


(a) Bir rivayette şöyle buyurdu:


Saçların rengini değiştirmede kullandığınız şeylerin en güzeli kına ve ketendir.»


(b) Bir rivayette şöyle buyurdu:


«Kına ve ketem, ağarmış saçların rengini değiştirmece kullandığınız şeylerin en güzelerindendirler.»


Ketem: Bir bitki .dalı oiup siyah saç boyası yapmada kullanılırdı.
431/7 El-Heysem bir 'kişiden yaptığı rivayette şöyle dedi:


«Ebû Kuhâfe, Hz. Peygamber'in huzuruna geldiğinde sakalı iyice uzamış ve yayılmıştı.


Resûlullah (SAVı) etiyle sakalı şeriflerinin enini ve boyunu göstererek:


«— Onun sakalım şöylece alsaydıntzl» buyurdu.
432/8 İbn-Abbas (r.a.) nın şöyle dediği rivayet edildi: «Kadın için, saçına yün peruka takmakta bir sakınca yoktur. Ancak yasak oian, insan saçından olanıdır.»


(a) Bir rivayette şöyle dedi: ' .


«Saç dökülmüş ise peru'ka ku!lanma;kta bir sakınca yoktur.»
www.islamda.org