Ebu Hanife Müsnedi > GİYİM SÜSLENME BOLÜMÜ

 

islam
425/1 Ebû Hüreyre'nin şöyle dediği rivayet edildi: «Resûluliah saliallahü aleyhi ve sellemin, Şam yapısı bir kavuğu vardı.-

(a) 'Bir rivayette şöyle dedi:

«Resûlullah saliallahü aleyhi ve sellem'in Şam yapısı beyaz bir kavuğu vardı.» .426/2 Ebû Cuheyfe'nin şöyle dediği rivayet ediidi: (Bir gün) elbisesi yerlere kadar uzanan bir adamın yanından Hz. Peygamber geçmiş, elbisesini toplayarak adamın omuzuna atmıştı.»427/3 Huzeyfe'nin şöyle dediği rivayet edildi:

«İpek ve dibâc eibise giymeyi Hz. Peygamber nehy etti. Ve: «Bunları afrirette ancak nasibi olmayan kimse giyer» dedi.

428/4 Hz. Ali (K.V.) nifi şöyle dediği rivayet edildi:

«Resûlullah saliatlahü aleyhi ve seilemin hane-i saadetlerinde üzerinde mahlûkat resmi bulunan bir örtü asılı idi. Cibril aleyhisselâm Re-sûiullah sailallahü aleyhi ve selleme gelişini tehir etti. Sonraki gelişinde Hz. Peygamber sordu:

«— Bana güşin-e ne engel oldu?» Cibril cevap verdi:

«— Biz, içerisinde köpek ve resimler bulunan eve girmeyiz. Örtüyü topla ve asma; resimlerin başlarını kopar (sil) ve şu yavru köpeği de dışarı çıkar!» î1}

I İçeride bulunan küçük köpek, henüz çocuk yaşta olan Hasan ile Hüseyin hazretlerinin oynamaları îçin getirilmiş olduğu, yapılan rivayetlerden ani aşmaktadır.429/5 İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi: Resûiullah sallailahü aleyhi ve sellern buyurdu ki: Saç (ve sakalınızı) kına ile boyaym ve böylece yahudi ve hıristiyanlara muhalefet edin!»430/6 Ebû Zerr'in şöyle dediği rivayet edildi: Nebî saüallahü aleyhi ve seİiem buyurdu ki:

«Ağarmış (saçların) rengini değiştirmede kullandığımız şeylerin en güzeli kına ve ketm (2) dir.

(a) Bir rivayette şöyle buyurdu:

Saçların rengini değiştirmede kullandığınız şeylerin en güzeli kına ve ketendir.»

(b) Bir rivayette şöyle buyurdu:

«Kına ve ketem, ağarmış saçların rengini değiştirmece kullandığınız şeylerin en güzelerindendirler.»

Ketem: Bir bitki .dalı oiup siyah saç boyası yapmada kullanılırdı.431/7 El-Heysem bir 'kişiden yaptığı rivayette şöyle dedi:

«Ebû Kuhâfe, Hz. Peygamber'in huzuruna geldiğinde sakalı iyice uzamış ve yayılmıştı.

Resûlullah (SAVı) etiyle sakalı şeriflerinin enini ve boyunu göstererek:

«— Onun sakalım şöylece alsaydıntzl» buyurdu.432/8 İbn-Abbas (r.a.) nın şöyle dediği rivayet edildi: «Kadın için, saçına yün peruka takmakta bir sakınca yoktur. Ancak yasak oian, insan saçından olanıdır.»

(a) Bir rivayette şöyle dedi: ' .

«Saç dökülmüş ise peru'ka ku!lanma;kta bir sakınca yoktur.»islam