Ebu Hanife Müsnedi > Cihad ve Siyer Bölümü

(7 Hadîs)
315/1 İbn Bureyde'nin şöyle dediği rivayet edildi:


Resûlullah Sailalahü aleyhi ve sellem buyurdu ki:


«Allah tealâ savaşanların, karılarını, savaşmayıp geri kalanlara, 'kendi anneleri gibi ıharam 'kılmıştır.»


Savaşanlardan birinin geride bıraktığı ehline, diğerlerinden kkn hıyanet ederse, şüphesiz kıyamet gününde o savaşana:


«— Şimdi öcünü ondan- al! denecektir.»


*{Evet), savaşanlar hakkında ne zannediyorsunuz!»


316/2 İbn Bureyde'riin babasının şöyle dediği rivayet edildi:


Resûlulfah (S.A.V.) bir orduyu yahud bir müfrezeyi harbe gönderirken onların komutanına: «Allanır? emirlerini tutup yasaklarından kaçınmasını», Ve sonra da emrinde olan müslümanlara dönerek «İyi ve güzel işlerde bulunmalarını» tavsiyede -bulunur ve şuniaorı söylerdi:


„Allah yolunda Allah'ın ismiyle savaşın. Allah'ı inkâr edenlerle vuruşun. Düşmandan alacağınız mallara ihanet etmeyin. Vereceğiniz ahdi eşitlik içinde yerine getirin. İbret için, kimsenin burun kulak ve benzeri uzuvlarını kesmeyin. Küçük çocukları ve çok ihtiyarları öldürmeyin. Düşmanınızla karşı karşıya geldiğiniz zaman onları önce islâma çağırın. Kabul etmezlerse, cizye vermelerini teklif edin. Onu da reddederlerse vuruşmaya başlayın.


Bir kale halkını muhasara edip (esir aldığınız) zaman ve onlar da sizden, «Allahu Tealânın hükmü ne ise ona göre hareket etmenizi» isterlerse, dediklerini yapmayın. Zira Allah'ın hükmünün ne olduğunu siz bilemezsiniz. O takdirde kendi hükmünüze göre hareket edin. Karşınıza çıkan duruma göre haklarında hükmünüzü verin. Sizden, kendilerine vereceğiniz ahde karşı Allah'ı borçlu göstermenizi isterlerse, siz kendi kendinizi ve babalarınızı borçlu gösterin. Zira, kendi adınıza esirlerinizi vermiş olduğunuz ahdi tutmanız Allah'ın- adına verdiğiniz ahdi bozmaktan daha kolaydır.


Diğer bir rivayete göre şöyle buyurdu:


«Sizden, kendisine vereceğiniz ahd için Allah'ı ve resulünü 'borçlu göstermenizi isterlerse vermeyin. Siz kendi kendinizi ve babalarınızı borçlu gösterin. Zira kendi adınıza ve bahalarınızın adına vermiş olduğunuz ahdi tutmamanız daha kolaydın»
316/3 ibn Bureyde'nfn şöyle dediği rivayet edildi:


«Hz. Peygamber, o tesirleri) burun, kulak, dil ve benzeri organlarını kesmek suretiyle cezalandırılmasını yasak etti.»
317/4 Atiyye el-Kurezî'nin şöyle dediği rivayet edildi:


«Kureyze (savaşı) günü, biz (esir aiınarr Kureyzeliler), Resulüllah (S.AJ e gösterildik. Büyük olanlarımızın öldürülmesini 'küçüklerimizin de köle edilmelerini emretti. Böylece «kasığında kıl bitmiş» olanlar (tesbit edilip) öldürüldü, bitmeyenler sağ bırakıldı.»


a) Diğer -bir rivayette şöyle dedi: «Nebî saliallahü-aleyhi ve selleme gösterildim:» «— Bakınız; 'kasığında kıl bitmişse boynunu vurun, değilse kalsın? emrini verdi.


Beni böylece çocuk buldokları için kendi halime bırakıldım.» Eb) Bir diğer rivayette şöyle dedi:


«Kureyze esirleri arasında idim. Beni de gösterdiler. Kasıklarıma baktıklarında 'kılı bitmemiş -olduğum anlaşılınca köleler arasına kattılar.»
318/5 İbn Abbâs'ın şöyie dediği rivayet edildi:


Hendek savaşı günü müşriklerden biri hendek içerisinde öldürüldü. Laşesinin kendilerine verilmesi için, bize müşrikler önemli bir mal teklif ettiler. Fakat Hz. Peygamber tundan nehyetti.»
319/6 İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi:


«Hayber savaşı günü (alınan ganimetlerin) pay edilmesin-den önce «beşte bir»in satılmasını Hz. Peygamber nehy etti.»
320/7 İbn Abbâs'ın şöyle dediği rivayet edildi: ...


«Bedir savaşında alınan ganimetleri, Hz. Peygamber Medine'ye varmadan önce paylaştırmadı.»
www.islamda.org