Ebu Hanife Müsnedi > AKD-İ TEDBİR VE VELALIK BAHSİ

 

islam(3 Hadistir)
299/1 Abdullah'ın şöyle dediği rivayet edildi:

İbrahim ibn Nuaym en-Nehhâm'ın, kendi vefatını azadına şart kılmış olan 'bir 'kölesi vardı.

«Aradan bir müddet geçtikten sonra 'kölenin- bedeli olan paraya ihtiyacı oldu. Bu yüzden Hz. Peygamber sekizyüz dirheme 'köleyi satıverdi.»

Diğer bir rivayette:

' «Nebî SaNaNahü aleyhi ve sell&m, efendisi kendi ölümünü azadına şart 'kılmış olan köleyi sattı» dendi. . .

300/2 Hz. Aişe'den rivayet edildi:

, Hz. Aişe, Berîre (adii cariyeyi) satın alıp azad etmek istemişti. Cariyenin, emrinde olduğu efendileri Hz. A-işeye:

-Velayet hakkı bizde Ikalmak şartıyle onu sana satarız.» dediler. [1]

Hz. Aişe: .

«Bu durumu Nebî Sallallahu aleyhi ve selleme söyledim. Şöyle buhurdu:»

«Velayet hakkı, azad ederrirrdir.»301/3 İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi:

«Hz Peygamber, kölenin, -kendisini azad eden efendisine olan fidemi

yakınlığını* (Velâ), bir bankasını satılmasına ve hibe edilmesini nehyet

ti.»
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Azad edilen bir köle öldüğü raman, geriye bınktıfiı tnal... kendisini azad edene [Mevlâ) yahut onun varislerine kalır ki buna «Ve», denir.