DERVİŞ YOK

DERVİŞ YOK

Padişahın biri, adamlarından birine bir miktar para verip şehir içindeki dervişlere dağıtmasını söylemiş. Adamcağız bir çok dervişin yanına gidip gelmiş ve parayı padişaha iade etmiş.
Padişah: «Niçin dağıtmadın?» diye sormuş.
Adam, Padişahım derviş bulamadım, demiş.
Padişah: «Şehirde yüzlerce derviş vardır» deyince adam,:
— Efendimiz! Dervişler para kabul etmiyorlar. Para alanlar ise zaten derviş değil kî, diye cevap vermiş.

islam
islam