BEN EMİR KULUYUM

BEN EMİR KULUYUM

Hizmetçinin biri evde ayna temizliyormuş. Evin sahibi:
— Aynaya bir yumruk vur da kırılsın, demiş.
Hizmetçi hemen aynaya bir yumruk vurunca ayna kırılıvermiş.
Efendi kızmış:
— Ben sana vur dediysem hemen vurmak mı lâzım? demiş. Hizmetçi de:
— Efendi, demiş. Ben emir kuluyum ne emredilirse onu yaparım.

islam
islam