AV VE AVLANMA HAKKINDA HADİSLER

AV VE AVLANMA3864- Adiyy bin Hatim radiyallahu anh'dan:
Dedim ki:
"Ey Allah'ın Resulü! Ben besmele çekerek köpeğimi (avlamaya) gönderiyorum."
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Besmele çekerek köpeğini gönderdiğinde eğer yakalayıp onu öldürürse ve yerse, onu sakın yeme! Çünkü o, kendisi için yakalamıştır."
"Ben köpeğimi avın peşine salıyorum. Sonra onunla başka bir köpek gönderiyorum. Hangisinin yakaladığını bilemiyorum. (Bu durum karşısında ne yapayım?)" dedi. Şöyle buyurdu:
"Yeme! Çünkü sen, kendi köpeğin için besmele çektin; başkası için çekmedin."
"Zıpkın atarak avlarsam?"      
"Onun kesen kısmı ile avlarsan ye; eni ile avlayıp öldürürse, yeme; çünkü o, bir yerine vurulup öldürülmüş hayvan hükmündedir" buyurdu.[1]

3865- Diğer rivayet:
"Besmele çekerek köpeğini gönderip de köpek onu öldürürse, ye; (şayet köpek) yerse yeme! Çünkü o, kendi nefsi için yakalamıştır. Eğer birkaç köpek bir araya gelip yakalarlarsa ve onu öldürürlerse, Allah'ın adı da anıl-mazsa, o zaman yeme! Çünkü onu köpeklerin hangisinin öldürdüğünü bilemezsin. Eğer av hayvanına ok atarsan, bir veya iki gün sonra onu bulursan ve üzerinde senin okunun yarası varsa, ye! Eğer suya düşmüş ise yeme!" [Mâlik hariç, Altı hadis imamı][2]

3866- Ebû Sa'lebe el-Huşenî radiyallahu anh'dan:
Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Ben eğitilmiş köpeğimle de, eğitilmemiş köpeğimle de avlıyorum." Şöyle buyurdu:
"Eğitilmiş köpeğin avladığını Besmele çekip ye! Eğitilmemiş köpeğinle avladığını ise kesimine yetişirsen ye!" buyurdu.[3]

3867- Diğer rivayet:
"Eğitilmiş köpeklerin tutarsa avladıklarını, kesilsin, kesilmesin ye!" "Şayet ondan yemişlerse?" "Ondan yemiş olsalar bile" buyurdu.[4]

3868- Diğer rivayet: "Bir av (hayvanına) attığın zaman; onu üç gün sonra bulursan ve kendi okunu onun üstünde görürsen, eğer kokmamışsa ye!"[5]

3869- Diğer rivayet: "Üç gün sonra bulursan ye; ancak eğer kokmuş ise bırak yeme!" [Bu iki rivayet de Mâlik hariç, Altı hadis imamına aittir.][6]

3870- Mâlik radiyallahu anh'dan:
Sa'd bin Ebî Vakkâs radiyallahu anh'dan: "Ona, eğitilmiş köpeğin öldürdüğü av hayvanının hükmünü sordular; şöyle dedi: «Bir parçası bile kalsa ye!»"[7]

3871- Abdullah bin Muğaffel radiyallahu anh'dan:
"Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, parmakla taşı atmayı yasaklayıp şöyle dedi: «O, av hayvanını öldürmez, düşmanı da kaçırmaz, lâkin göz çıkarır, diş kırar»."
[Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî.][8]

3872- Câbir radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,
bir Mecûsî köpeğinin tutup yakaladığı avın etini yemeyi yasaklamıştır." [Tirmizî][9]

3873- Câbir radiyallahu anh'dan: "Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi, üçyüz kişi süvari olarak bir müfreze halinde gönderdi. Kumandanımız Ebû Ubey-de idi. Kureyş kervanını takip edip gözetliyorduk. Yarım aya yakın bir süre sahilde kaldık; açlık başımıza vurmuştu. Ağaçtan dökülen yaprakları yiyecek kadar çaresiz kaldık. Bu nedenle (daha sonra) «Yaprak ordusu» adı ile anıldık. Derken deniz «anber» denilen bir hayvanı (balina?) kıyıya attı. Tam yarım ay onun etinden yedik, yağı ile yağlandık. Vücutça kendimize geldik, bayağı şişmanladık. Ebû Ubeyde onun kaburgalarından birini alıp dikti, sonra ordudaki en uzun adamı arayıp buldu. En uzun deveye onu yükledi. Altından geçti. Onun gözünün çukurunda dört kişilik bir grup oturdu. Gözünden şu kadar külle yağ çıkardık. Yanımızda bir dağarcık hurma vardı. Ebû Ubeyde ondan bize (başlangıçta) birer avuç verirdi, sonra birer hurma vermeye başladı. Vermeyince bittiğini anladık."
[Altı hadis imamı.][10]

3874- Onun rivayetlerindendir: "Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi Ebû Ubeyde'nin kumandası altında bir müfreze olarak gönderdi. Kureyş kervanını karşılayacaktık. Bize bir dağarcık hurma verdi. Çünkü ondan başka verecek bir şey bulamamıştı.
Ebû Ubeyde gayet iktisatlı ve idareli olarak bize birer hurma veriyordu." Benzerini anlattı. Onda şöyle geçer: "Deniz bizim için kıyıya yüksek bir kum yığınını andıran bir şey bıraktı, gittik baktık ki adına «anber» denilen kocaman bir hayvan (balina)... Ebû Ubeyde: «Bu ölmüştür (leştir)» dedi; sonra da şöyle ilave etti: «Hayır biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in elçileriyiz, üstelik Allah yolundayız. Zor durumda kaldınız, ölü de olsa bundan yiyiniz!» dedi.
Onun yanında bir ay kaldık, üçyüz kişi idik; yedik, şişmanladık. Gözünün içinden görünmeyen yerinden kulleler dolusu yağ çıkarıyorduk, öküz gibi yahut öküz kadar parçalar kesiyorduk. Ebû Ubeyde içimizden onüç kişi alıp onun gözünün yanında oturttu." Bu rivayette ayrıca şöyle geçer:
"Etinden kavurmalar yaptık. Azık edindik. Medine'ye geldiğimizde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e varıp durumu anlattık. (Hükmünü sorduk) Şöyle buyurdu:
"O, ancak Allah'ın size ihsan ettiği bir rızıktır. Beraberinizde onun etinden bir şey var mıdır, bize de yediresiniz!" Ondan bir parça ona gönderdik ve o da ondan yedi.[11]
3875- Bir rivayette: "Bir adam, üç tane deve kesti, sonra üç daha, sonra üç deve daha kesti. Ebû Ubeyde sonra onu menetti."[12]

3876- Bir rivayette: "Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi üçyüz kişi ve azıklarımızı da sırtımıza yüklemiş olarak gönderdi."[13]

3877- Bir rivayette: "Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçyüz kişilik bir müfrezeyi Ebû Ubeyde'nin kumandası altında gönderdi. Azıkları bitti. Ebû Ubeyde azıklarını bir dağarcıkta topladı. Her gün yanımıza gelip her birimize birer hurma veriyordu."[14]

3878- Rivayetlerinden biri: "Benim içlerinde olduğum bir müfrezeyi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deniz sahiline gönderdi." Benzerini anlattı. Bu rivayette şöyle geçer:
"Tam on sekiz gün, ordu ondan (balinadan) yedi."[15]

3879- Rivayetlerinden birisinde: "Cüheyne topraklarına bir müfreze gönderdi" şeklinde başlar.[16]

3880- Bir başka rivayette: "Yolun bir kısmında azıklarımız tükendi. Ebû Ubeyde emretti, ordunun azıkları bir dağarcığa toplanıp dolduruldu" ibaresi yer almıştır.[17]

3881- Rivayetlerinden birisinde şöyle geçer: Kays bin Sa'd, babasına şöyle dedi: "Ben de ordunun içindeydim, aç kaldılar. (Kumandan Ebû Ubeyde) «Deve kes!» dedi. Kestim (yediler), sonra gene acıktılar. «Kes!» dedi, yine kestim. Yine acıktılar. Sonra «Kes!» dedi. Kestim yediler, yine acıktılar. Ondan sonra kesmekten alıkondum."[18]

3882- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah'm Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
"Denizin dışarıya attığını ya da denizin çekilip üstte karada bıraktığını yiyin. Suyun içinde ölüp de üste çıkanını yemeyin!"
[Ebû Dâvud. Ayrıca mevkuf olarak da rivayet edilmiştir.][19]

3883-  Ömer'in azatlısı Sa'd el-Cârî radiyallahu anh'dan:
"İbn Ömer'e denizde birbirlerini öldüren ya da soğuktan ölen balıklar hakkında sordum. Şöyle dedi: «Yenmesinde bir sakınca yoktur.» Sonra aynısını İbn Amr bin el-As'a da sordum. O da aynı cevabı verdi." [Mâlik][20]

3884- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
"Av ve koyun köpeği dışında her kim köpek beslerse bu, her gün onun ecrinden iki kırat eksiltir."
Salim (b. Abdillah b. Ömer) dedi ki: Ebû Hureyre radiyallahu anh şöyle derdi: "Ya da tarla bekçisi olan köpek beslerse." —kendisinin de tarlası vardı.—[21]

3885- Diğer rivayet: "Av köpeği ile koyun bekleyen köpek hariç, her kim köpek edinirse, her gün amelinden bir kırat eksilir."[22]

3886- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
"Av ve koyun köpeği dışında köpek besleyenin amelinden her gün bir kırat eksilir."[23]

3887- Diğer rivayet:  "Hayvan bekleyen köpek, ekin bekleyen köpek ya da av köpeği dışında, her kim köpek edinirse, her gün ecrinden bir kırat eksilir." Zührî der ki: Bu, İbn Ömer'e anlatılınca şöyle dedi: "Allah, Ebû Hureyre'yi esirgesin; o, (bunu daha iyi bilir zira) ekin tarlası sahibi idi."[24]

3888- Diğer rivayette:  "İki kırat" diye geçmiştir [Mâlik hariç, Altı hadis imamı.][25]
3889- eş-Şerîd radiyallahu anh'dan:
(Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
"Kim serçe kuşunu oyun maksadıyla öldürürse, kıyamet günü yüksek sesle ondan davacı olup şöyle diyecek: «Ey Rabbim, falan adam beni yararlanmak için değil de oyun oynamak için öldürdü»." [Nesâî][26]


TAHRİC

[1] Bu hadisi Buhârî (zebâih ve's-sayd 3, VI, 218; tev-hîd 13/5, VIII, 170), Müslim (sayd 1, s. 1529), Ebû Dâvud (no. 2847), Tirmizî (no. 1465), Nesâî (sayd 3, VII, 180-1; 5, VII, 181-2; 6, VII, VII, 182; 21, VII, 194) ve İbn Mâce (no. 3215), eş-Şâbî an Adî asl-ı senedi ile ; Buhârî (buyu' 3/3, III, 5; zebâih ve's-sayd 1,2, VI, 218; 7, VI, 220; 9, 10, VI, 221), Müslim (sayd 2-7, s. 1530-1), Ebû Dâvud (no. 2848-2851), Tirmizî (no. 1467, 1469-1472), Nesâî (sayd 1, VII, 179; 2, VII, 180; 7/1-5, VII, 182-3; 8/1-2, VII, 183-4; 18/1-2, VII, 192-3; 23/1-2, VII, 195) ve İbn Mâce (no. 3215), İbrahim en-Neha'î an Hemmâm b. el-Hâris un Adî asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/197.
[2] Bu hadisi Buhârî (zebâih ve's-sayd 3, VI, 218; tev-hîd 13/5, VIII, 170), Müslim (sayd 1, s. 1529), Ebû Dâvud (no. 2847), Tirmizî (no. 1465), Nesâî (sayd 3, VII, 180-1; 5, VII, 181-2; 6, VII, VII, 182; 21, VII, 194) ve İbn Mâce (no. 3215), eş-Şâbî an Adî asl-ı senedi ile ; Buhârî (buyu' 3/3, III, 5; zebâih ve's-sayd 1,2, VI, 218; 7, VI, 220; 9, 10, VI, 221), Müslim (sayd 2-7, s. 1530-1), Ebû Dâvud (no. 2848-2851), Tirmizî (no. 1467, 1469-1472), Nesâî (sayd 1, VII, 179; 2, VII, 180; 7/1-5, VII, 182-3; 8/1-2, VII, 183-4; 18/1-2, VII, 192-3; 23/1-2, VII, 195) ve İbn Mâce (no. 3215), İbrahim en-Neha'î an Hemmâm b. el-Hâris un Adî asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/197.
[3] Bu hadisi Ahmed (IV, 194), Müslim (sayd 9-10, s. 1532), Ebû Dâvud (no. 2861), Nesâî (sayd 20/1, VII, 193-4), Dârekutnî (IV, 295) ve Beyhakî (IX, 242-3), Muâviye b. Salih an Abdirrahman b. Cübeyr b. Nüfeyr an ebîhîan Ebî Sa'lebe aslı senedi ile; Ahmed (IV, 195), Dârimî (II, 233), Buhârî (sayd 4, VI, 219; 10, VI, 221; 14, VI, 223), Müslim (sayd no. 8, s. 1532), Ebû Dâvud (no. 2855), Tirmizî (no. 1464), Nesâî (sayd 4, VII, 181), İbn Mâce (no. 3207), İbnu'l-Cârûd (s. 409), İbn Hibbân (no. 5849) ve Beyhakî (I, 33; IX, 244,247; X, 10), Hayve b. Şurayh an RabVa b. Yezîd an Ebîİbrîs el-Havlânîan Ebî Sa'lebe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/197.
[4] Bu hadisi Ahmed (IV, 194), Müslim (sayd 9-10, s. 1532), Ebû Dâvud (no. 2861), Nesâî (sayd 20/1, VII, 193-4), Dârekutnî (IV, 295) ve Beyhakî (IX, 242-3), Muâviye b. Salih an Abdirrahman b. Cübeyr b. Nüfeyr an ebîhîan Ebî Sa'lebe aslı senedi ile; Ahmed (IV, 195), Dârimî (II, 233), Buhârî (sayd 4, VI, 219; 10, VI, 221; 14, VI, 223), Müslim (sayd no. 8, s. 1532), Ebû Dâvud (no. 2855), Tirmizî (no. 1464), Nesâî (sayd 4, VII, 181), İbn Mâce (no. 3207), İbnu'l-Cârûd (s. 409), İbn Hibbân (no. 5849) ve Beyhakî (I, 33; IX, 244,247; X, 10), Hayve b. Şurayh an RabVa b. Yezîd an Ebîİbrîs el-Havlânîan Ebî Sa'lebe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/197.
[5] Bu hadisi Ahmed (IV, 194), Müslim (sayd 9-10, s. 1532), Ebû Dâvud (no. 2861), Nesâî (sayd 20/1, VII, 193-4), Dârekutnî (IV, 295) ve Beyhakî (IX, 242-3), Muâviye b. Salih an Abdirrahman b. Cübeyr b. Nüfeyr an ebîhîan Ebî Sa'lebe aslı senedi ile; Ahmed (IV, 195), Dârimî (II, 233), Buhârî (sayd 4, VI, 219; 10, VI, 221; 14, VI, 223), Müslim (sayd no. 8, s. 1532), Ebû Dâvud (no. 2855), Tirmizî (no. 1464), Nesâî (sayd 4, VII, 181), İbn Mâce (no. 3207), İbnu'l-Cârûd (s. 409), İbn Hibbân (no. 5849) ve Beyhakî (I, 33; IX, 244,247; X, 10), Hayve b. Şurayh an RabVa b. Yezîd an Ebîİbrîs el-Havlânîan Ebî Sa'lebe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/197.
[6] Bu hadisi Ahmed (IV, 194), Müslim (sayd 9-10, s. 1532), Ebû Dâvud (no. 2861), Nesâî (sayd 20/1, VII, 193-4), Dârekutnî (IV, 295) ve Beyhakî (IX, 242-3), Muâviye b. Salih an Abdirrahman b. Cübeyr b. Nüfeyr an ebîhîan Ebî Sa'lebe aslı senedi ile; Ahmed (IV, 195), Dârimî (II, 233), Buhârî (sayd 4, VI, 219; 10, VI, 221; 14, VI, 223), Müslim (sayd no. 8, s. 1532), Ebû Dâvud (no. 2855), Tirmizî (no. 1464), Nesâî (sayd 4, VII, 181), İbn Mâce (no. 3207), İbnu'l-Cârûd (s. 409), İbn Hibbân (no. 5849) ve Beyhakî (I, 33; IX, 244,247; X, 10), Hayve b. Şurayh an RabVa b. Yezîd an Ebîİbrîs el-Havlânîan Ebî Sa'lebe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/197.
[7] Muvattâ, sayd no. 7, s. 493.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/197.
[8] Bu hadisi Buhârî (zebâih 5, VI, 219; tefsîr Feth 5, VI, 45; edeb 122, VII, 124), Müslim (sayd no. 54, s. 1547-8), Ebû Dâvud (no. 5270) ve Nesâî (kasâme 37, VIII, 47), muhtelif tariklerden olmak üzere Abdullah b. Mu-ğaffel'den tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/198.
[9] Bu hadisi Tirmizî (no. 1466), Yûsuf b. îsâ an Veki' an Şerik ani'l-Haccâc ani'l-Kâsım b. e. Bezze an Süleyman el-Yeşkerîan Câbir senedi ile tahrîc etti ve isnadı hakkında garîb hükmü verdi.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/198.
[10] Bu hadisin 3871-7 arası Müslim'in lafzıyladır; diğerleri Buhârî'ye aittir. Sıra ile bunların yerleri: Müslim, sayd 18,17,19, 20, 21la, b, Buhârî, şirket 1. Bu hadisi Mâlik (sayd 24, s. 930), Müslim (sayd 20-21, s. 1537), Buhârî (cihâd 124, IV, 14; şirket 1, III, 109; mağâzî 65, V, 113-4), Tirmizî (no. 2475) ve Nesâî (sayd 35/2, VII, 207), Vehb b. Keysân an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih 12/1, VI, 223; mağâzî 65/3, V, 114-5), İbn Cüreyc an Amr b. Dtnâr an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih) 12/2, VI, 223; mağâzî 65/2, V, 114) ve Nesâî (sayd 35/3, VII, 207-8), Süfyân b. Uyeyne an Amr b. Dînâr an Câbir asl-ı senedi ile; Müslim (sayd 17, s. 1535), Ebû Dâvud (no. 3840) ve Nesâî (sayd 35/4-5, VII, 208-9), Ebû'z-Zübeyr an Câbir asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/198.
[11] Bu hadisin 3871-7 arası Müslim'in lafzıyladır; diğerleri Buhârî'ye aittir. Sıra ile bunların yerleri: Müslim, sayd 18,17,19, 20, 21la, b, Buhârî, şirket 1. Bu hadisi Mâlik (sayd 24, s. 930), Müslim (sayd 20-21, s. 1537), Buhârî (cihâd 124, IV, 14; şirket 1, III, 109; mağâzî 65, V, 113-4), Tirmizî (no. 2475) ve Nesâî (sayd 35/2, VII, 207), Vehb b. Keysân an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih 12/1, VI, 223; mağâzî 65/3, V, 114-5), İbn Cüreyc an Amr b. Dtnâr an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih) 12/2, VI, 223; mağâzî 65/2, V, 114) ve Nesâî (sayd 35/3, VII, 207-8), Süfyân b. Uyeyne an Amr b. Dînâr an Câbir asl-ı senedi ile; Müslim (sayd 17, s. 1535), Ebû Dâvud (no. 3840) ve Nesâî (sayd 35/4-5, VII, 208-9), Ebû'z-Zübeyr an Câbir asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/198-199.
[12] Bu hadisin 3871-7 arası Müslim'in lafzıyladır; diğerleri Buhârî'ye aittir. Sıra ile bunların yerleri: Müslim, sayd 18,17,19, 20, 21la, b, Buhârî, şirket 1. Bu hadisi Mâlik (sayd 24, s. 930), Müslim (sayd 20-21, s. 1537), Buhârî (cihâd 124, IV, 14; şirket 1, III, 109; mağâzî 65, V, 113-4), Tirmizî (no. 2475) ve Nesâî (sayd 35/2, VII, 207), Vehb b. Keysân an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih 12/1, VI, 223; mağâzî 65/3, V, 114-5), İbn Cüreyc an Amr b. Dtnâr an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih) 12/2, VI, 223; mağâzî 65/2, V, 114) ve Nesâî (sayd 35/3, VII, 207-8), Süfyân b. Uyeyne an Amr b. Dînâr an Câbir asl-ı senedi ile; Müslim (sayd 17, s. 1535), Ebû Dâvud (no. 3840) ve Nesâî (sayd 35/4-5, VII, 208-9), Ebû'z-Zübeyr an Câbir asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/199.
[13] Bu hadisin 3871-7 arası Müslim'in lafzıyladır; diğerleri Buhârî'ye aittir. Sıra ile bunların yerleri: Müslim, sayd 18,17,19, 20, 21la, b, Buhârî, şirket 1. Bu hadisi Mâlik (sayd 24, s. 930), Müslim (sayd 20-21, s. 1537), Buhârî (cihâd 124, IV, 14; şirket 1, III, 109; mağâzî 65, V, 113-4), Tirmizî (no. 2475) ve Nesâî (sayd 35/2, VII, 207), Vehb b. Keysân an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih 12/1, VI, 223; mağâzî 65/3, V, 114-5), İbn Cüreyc an Amr b. Dtnâr an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih) 12/2, VI, 223; mağâzî 65/2, V, 114) ve Nesâî (sayd 35/3, VII, 207-8), Süfyân b. Uyeyne an Amr b. Dînâr an Câbir asl-ı senedi ile; Müslim (sayd 17, s. 1535), Ebû Dâvud (no. 3840) ve Nesâî (sayd 35/4-5, VII, 208-9), Ebû'z-Zübeyr an Câbir asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/199.
[14] Bu hadisin 3871-7 arası Müslim'in lafzıyladır; diğerleri Buhârî'ye aittir. Sıra ile bunların yerleri: Müslim, sayd 18,17,19, 20, 21la, b, Buhârî, şirket 1. Bu hadisi Mâlik (sayd 24, s. 930), Müslim (sayd 20-21, s. 1537), Buhârî (cihâd 124, IV, 14; şirket 1, III, 109; mağâzî 65, V, 113-4), Tirmizî (no. 2475) ve Nesâî (sayd 35/2, VII, 207), Vehb b. Keysân an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih 12/1, VI, 223; mağâzî 65/3, V, 114-5), İbn Cüreyc an Amr b. Dtnâr an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih) 12/2, VI, 223; mağâzî 65/2, V, 114) ve Nesâî (sayd 35/3, VII, 207-8), Süfyân b. Uyeyne an Amr b. Dînâr an Câbir asl-ı senedi ile; Müslim (sayd 17, s. 1535), Ebû Dâvud (no. 3840) ve Nesâî (sayd 35/4-5, VII, 208-9), Ebû'z-Zübeyr an Câbir asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/199.
[15] Bu hadisin 3871-7 arası Müslim'in lafzıyladır; diğerleri Buhârî'ye aittir. Sıra ile bunların yerleri: Müslim, sayd 18,17,19, 20, 21la, b, Buhârî, şirket 1. Bu hadisi Mâlik (sayd 24, s. 930), Müslim (sayd 20-21, s. 1537), Buhârî (cihâd 124, IV, 14; şirket 1, III, 109; mağâzî 65, V, 113-4), Tirmizî (no. 2475) ve Nesâî (sayd 35/2, VII, 207), Vehb b. Keysân an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih 12/1, VI, 223; mağâzî 65/3, V, 114-5), İbn Cüreyc an Amr b. Dtnâr an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih) 12/2, VI, 223; mağâzî 65/2, V, 114) ve Nesâî (sayd 35/3, VII, 207-8), Süfyân b. Uyeyne an Amr b. Dînâr an Câbir asl-ı senedi ile; Müslim (sayd 17, s. 1535), Ebû Dâvud (no. 3840) ve Nesâî (sayd 35/4-5, VII, 208-9), Ebû'z-Zübeyr an Câbir asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/199.
[16] Bu hadisin 3871-7 arası Müslim'in lafzıyladır; diğerleri Buhârî'ye aittir. Sıra ile bunların yerleri: Müslim, sayd 18,17,19, 20, 21la, b, Buhârî, şirket 1. Bu hadisi Mâlik (sayd 24, s. 930), Müslim (sayd 20-21, s. 1537), Buhârî (cihâd 124, IV, 14; şirket 1, III, 109; mağâzî 65, V, 113-4), Tirmizî (no. 2475) ve Nesâî (sayd 35/2, VII, 207), Vehb b. Keysân an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih 12/1, VI, 223; mağâzî 65/3, V, 114-5), İbn Cüreyc an Amr b. Dtnâr an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih) 12/2, VI, 223; mağâzî 65/2, V, 114) ve Nesâî (sayd 35/3, VII, 207-8), Süfyân b. Uyeyne an Amr b. Dînâr an Câbir asl-ı senedi ile; Müslim (sayd 17, s. 1535), Ebû Dâvud (no. 3840) ve Nesâî (sayd 35/4-5, VII, 208-9), Ebû'z-Zübeyr an Câbir asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/199.
[17] Bu hadisin 3871-7 arası Müslim'in lafzıyladır; diğerleri Buhârî'ye aittir. Sıra ile bunların yerleri: Müslim, sayd 18,17,19, 20, 21la, b, Buhârî, şirket 1. Bu hadisi Mâlik (sayd 24, s. 930), Müslim (sayd 20-21, s. 1537), Buhârî (cihâd 124, IV, 14; şirket 1, III, 109; mağâzî 65, V, 113-4), Tirmizî (no. 2475) ve Nesâî (sayd 35/2, VII, 207), Vehb b. Keysân an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih 12/1, VI, 223; mağâzî 65/3, V, 114-5), İbn Cüreyc an Amr b. Dtnâr an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih) 12/2, VI, 223; mağâzî 65/2, V, 114) ve Nesâî (sayd 35/3, VII, 207-8), Süfyân b. Uyeyne an Amr b. Dînâr an Câbir asl-ı senedi ile; Müslim (sayd 17, s. 1535), Ebû Dâvud (no. 3840) ve Nesâî (sayd 35/4-5, VII, 208-9), Ebû'z-Zübeyr an Câbir asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/199.
[18] Bu hadisin 3871-7 arası Müslim'in lafzıyladır; diğerleri Buhârî'ye aittir. Sıra ile bunların yerleri: Müslim, sayd 18,17,19, 20, 21la, b, Buhârî, şirket 1. Bu hadisi Mâlik (sayd 24, s. 930), Müslim (sayd 20-21, s. 1537), Buhârî (cihâd 124, IV, 14; şirket 1, III, 109; mağâzî 65, V, 113-4), Tirmizî (no. 2475) ve Nesâî (sayd 35/2, VII, 207), Vehb b. Keysân an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih 12/1, VI, 223; mağâzî 65/3, V, 114-5), İbn Cüreyc an Amr b. Dtnâr an Câbir asl-ı senedi ile; Buhârî (zebâih) 12/2, VI, 223; mağâzî 65/2, V, 114) ve Nesâî (sayd 35/3, VII, 207-8), Süfyân b. Uyeyne an Amr b. Dînâr an Câbir asl-ı senedi ile; Müslim (sayd 17, s. 1535), Ebû Dâvud (no. 3840) ve Nesâî (sayd 35/4-5, VII, 208-9), Ebû'z-Zübeyr an Câbir asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/199.
[19] Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 3815), Ahmed b. Ahde an Yahya b. Süleym an İsmatl b. Umeyye an EbVz-Zübeyr an Câbir senedi ile tahrîc etti.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/199.
[20] Bu mevkufu Mâlik (sayd no. 10,495), an Zeyd b. Eşlem an Sa'di' I-Cârt senedi ile tahrîc etti.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/199.
[21] Bu hadisi Mâlik (isti'zân 13, s. 969), Buhârî (sayd 6/3, III, 220), Müslim (müsâkât 50, s. 1201), Tirmizî (no. 1487) ve Nesâî (sayd 13, VII, 188), Nâfi' an İbn Ömer asl-ı senedi ile;
Buhârî (sayd 6/1, III, 219) ve Müslim (sayd no. 52, s. 1202), Abdullah b. Dînâr an İbn Ömer asl-ı senedi ile; Tirmizî (no. 1488), Amr b. Dînâr an İbn Ömer tarikiyle; Buhârî (sayd 6/2, III, 219), Müslim (müsâkât 51,53,54, s. 1201-2) ve Nesâî (sayd 12/1, 13/2, VII, 186-8), Salim b. Abdillah b. Ömer an ebîhî asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/200.
[22] Bu hadisi Mâlik (isti'zân 13, s. 969), Buhârî (sayd 6/3, III, 220), Müslim (müsâkât 50, s. 1201), Tirmizî (no. 1487) ve Nesâî (sayd 13, VII, 188), Nâfi' an İbn Ömer asl-ı senedi ile;
Buhârî (sayd 6/1, III, 219) ve Müslim (sayd no. 52, s. 1202), Abdullah b. Dînâr an İbn Ömer asl-ı senedi ile; Tirmizî (no. 1488), Amr b. Dînâr an İbn Ömer tarikiyle; Buhârî (sayd 6/2, III, 219), Müslim (müsâkât 51,53,54, s. 1201-2) ve Nesâî (sayd 12/1, 13/2, VII, 186-8), Salim b. Abdillah b. Ömer an ebîhî asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/200.
[23] Bu hadisi Buhârî (hars 3/1, III, 66; bed'ul-Halk 14, IV, 101) ve Müslim (müsâkât no. 59, s. 1203) Yahya b. e. Kesir an Ebî Seleme an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile; Müslim (müsâkât no. 58, s. 1203), Ebû Dâvud (no. 2844), Tirmizî (no. 1490), Nesâî (sayd 14/2, VII, 189) ve İbn Mâce (no. 3204), ez-Zührîan Ebî Seleme an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile; Müslim (müsâkât 57, s. 1203) ve Nesâî (sayd 14/3, VII, 189), ez-Zührî an Saîd b. el-Müseyyeb an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile; Müslim (müsâkât no. 60, s. 1203-4), Ebû Rezîn an Ebî Hureyre tarikiyle tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/200.
[24] Bu hadisi Buhârî (hars 3/1, III, 66; bed'ul-Halk 14, IV, 101) ve Müslim (müsâkât no. 59, s. 1203) Yahya b. e. Kesir an Ebî Seleme an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile; Müslim (müsâkât no. 58, s. 1203), Ebû Dâvud (no. 2844), Tirmizî (no. 1490), Nesâî (sayd 14/2, VII, 189) ve İbn Mâce (no. 3204), ez-Zührîan Ebî Seleme an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile; Müslim (müsâkât 57, s. 1203) ve Nesâî (sayd 14/3, VII, 189), ez-Zührî an Saîd b. el-Müseyyeb an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile; Müslim (müsâkât no. 60, s. 1203-4), Ebû Rezîn an Ebî Hureyre tarikiyle tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/200.
[25] Bu hadisi Buhârî (hars 3/1, III, 66; bed'ul-Halk 14, IV, 101) ve Müslim (müsâkât no. 59, s. 1203) Yahya b. e. Kesir an Ebî Seleme an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile; Müslim (müsâkât no. 58, s. 1203), Ebû Dâvud (no. 2844), Tirmizî (no. 1490), Nesâî (sayd 14/2, VII, 189) ve İbn Mâce (no. 3204), ez-Zührîan Ebî Seleme an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile; Müslim (müsâkât 57, s. 1203) ve Nesâî (sayd 14/3, VII, 189), ez-Zührî an Saîd b. el-Müseyyeb an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile; Müslim (müsâkât no. 60, s. 1203-4), Ebû Rezîn an Ebî Hureyre tarikiyle tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/200.
[26] Bu hadisi Nesâî (dahâyâ 42/2, VII, 239), Muh. b. Dâvud el-Massîsî an Ahmed an Abdilvâhid b. Vâsıl an Halef b. Mihrân an Âmir el-Ahvel an Salih b. Dînâr an Amr b. eş-Şerîd ani's-Şerîd senedi ile tahrîc etti.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/200.

islam
islam