AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİNİN OĞULLARI


Hazreti Fatih'in de hocası olan Akşemseddin Hazretlerinin 12 oğlu vardı. Birgün 12 oğlunu da yanına toplayıp, uzun uzun onları seyrettikten sonra, «Allah'ım sana hamd ü senalar olsun» diye dua etti. Akşemseddin Hazretlerinin oğulları, babalarına; kendilerini verdiği için Allah'a hamdediyor sandılar.
Akşemseddin Hazretlerinin meczup bir müridi vardı. Şeyhine:
— Ben senin niçin hamdettiğini biliyorum, dedi. Hazreti Şeyh:
— Neden? diye sorduğunda, şöyle dedi:
— Sen Allah (c.c.) sana 12 evlât verdiği halde hiç birisinin sevgisi, senin kalbini Allah'a olan muhabbetinden ayırmadığı için hamdediyorsun.
* * *


www.islamda.org