AK SAKALLI BÎRİ

AK SAKALLI BÎRİ

Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, Muhterem Pederi ikinci Murat, Varna muharebesini kazandıktan sonra, savaş meydanında gezer. Komutanlarından biri:
— «Hayret doğrusu Sultanım, aralarında hiç ak sakallı biri yok. Şu kâfir ölülerinin hepsi de gencmiş» der.
Sultan Murat ise şu cevabı verir:
— Eğer içlerinde ak sakallı biri olsaydı, bu haller başlarına gelmezdi.

islam