МЮСТЕХАБ И МУБАХ


МЮСТЕХАБ И МУБАХ
 
Мюстехаб: Това се нарича още, мендуб или адаб. Като силата на сюннет-и гайр-и мюеккеде са. В живота си Пейгамберът ни ги изпълнил няколко пъти, като ги харесвал и одобрявал. Даване име на дете на седмия ден от раждането му, добре да се облечеш, използване на одеколони (без съдържание на спирт) и др. С тяхно изпълнение се получава севаб. Който не ги изпълни няма да има азаб и от шефаата ще се възползва.
Мубах: Мубах се наричат онези неща, които са свободни сред мюслиманите. За тях няма повеля, не са и забранени. Става дума да не се прекаляват някои неща: сън, ядене, облекло и т.н. Те ако се вършат в името на ислямската религия, тогава се пишат севаби. Така както при добро здравословно състояние с цел да изпълниш ибадет ядеш и пиеш.
islam