ВАДЖИБВАДЖИБ
 
Ваджиб се нарича онези неща, изпълнението на които е задължителни като Фарз. Изпълнението на заповедта Ваджиб в Куран-и керим не е посочено ясно както Фарза. Ваджиб са следните неща: изпълнението на намазите Витр и Байрам, колене курбан при добро материално състояние, даване фитре (милостиня). Силата на Ваджиба се равнява на Фарза, не изпълнението на Ваджиб е мукрух (тахриме). Този, който не вярва, че дадено нещо е ваджиб, той не става кяфир. Но на ахирета ще получи адски мъки.
islam