ТРИ ВИДА ЖИВОТ

ТРИ ВИДА ЖИВОТ
 
За човек има три вида живот. Дюнявски, ахиретски и задгробен. На дюнята, духа е заедно с тялото. На човека оживление и живот дава духа. Духа, като се отдели от тялото,човек умира.Тялото след като изгние в гроба и се первърне в пръст, или след като изгори и стане пепел, или като изядат хищни животни, духа на човека не изчезва. Зопочва здгробен живот. В гробния живот чуство има, но няма движение. В къяметския ден, ще се сътвори  ново тяло, духа, заедно с това тяло ще живее вечно в Дженнета или в Джехеннема.

islam