Salatı Tefriciye Okumanın Faziletleri

Her gün 11 defa Salat-ı Tefriciye okumakla ilgili olarak

İmam Dinnuri: Herhangi bir kimsenin günde beş vakit namazdan hemen sonra 11 defa Salat-ı Tefriciye okumayı kendine adet edinirse geçim darlığı çekmez, Allah’u Teala’nın yüksek mertebe ve derecelerine erişir; demiştir..

Her gun 21 Defa Okumak

Büyük Alim Muhammed Tunusi: Herhangi bir kişi Salat-ı Tefriciye’yi 21 defa okumaya devam ederse, sanki rızkı gökten iner, yerden biter gibi kolay ve rahat elde eder. buyurmuşlardır (esma 99, s245)

Salatı Tefriciye Okunuşu:
“Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

“Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”