KABRİSTANDA YEMEK

KABRİSTANDA YEMEK

Bir gün Hasan-ı Basrî Hazretleri bir kimsenin kabristanda yemek yediğini görüp şöyle söyledi:
— Bu kimse münafıktır. Zira bu kadar insan huzurunda, ibret alacağı yerde karnını doyurmakla meşgul. İbret alıp ahireti düşüneceği yerde halkın huzurunda çekinmeden yemek yemek münafıklık alametidir.
* * *

islam