İNSAN VE ALLAH

İNSAN VE ALLAH

Hasan-ı Basrî Hazretlerine:
— Bütün müslümanlar senden ilmî meseleler sorup öğrendikleri halde, huzurundan çıktıktan sonra yine de itiraz eden, aleyhinde konuşan oluyor, bu nedendir? Dediler. O:
— Allah Teâlâ o azemetiyle halkın dilinden ve itirazından uzak değil, ben ise; zerrelerden bir zerreyim, buyurdu.
* * *

islam