HAK AŞIĞI

HAK AŞIĞI

Sırrı Sakatî Hazretleri evliyaullahtan birinin ziyaretine gitmişti. Tanıyanlar dağda olduğunu söylediler. Sırrı Sakatî Hazretleri tarif edilen yere gitti. Orada kendi halinde zikirle meşgul olan bir zat görüp selam verdi. O zat selamı aldıktan sonra Sırrı Sakatî Hazretleri:
— Kimsin? diye sordu. O:
— Hû! Diye cevap verdi.
— Ne iş yaparsın, dedi. O yine:
— Hû! Dedi.
— Ne yersin?
— Hû! ;
— Ne içersin?
— Hû!
Sırrı Sakatıî Hazretlerinin «Hû» demekten muradın «Allah!» demek mi? Diye sordu. O zat «Allah!» İsmini duyar duymaz bir nara atıp ruhunu teslim etti.
* * *

islam