ANKARADAKİ EVLİYALAR VE TÜRBELERİ

 1. Hacı Bayram-ı Veli                  Hacı Bayram-ı veli camii
 2. Edhem Baba – Ankara             Hacı Bayram veli'nin torunu türbe de baştan ikinci kabir
 3. Ahmed Baba – Ankara             Hacı Bayram Veli nin oğlu hacı bayram veli türbesinde
 4. Ahi Yakup                               Hacı Bayram camii yakınındaki çamlıca sokakta bulunan
 5. Taceddin-i Veli                       Taceddin-i Veli camii
 6. Hüsameddin Ankaravi             Kutlu köyünde Hüsameddin Ankaravi camiinde
 7. Mehmed Bahaeddin Veled Çelebi İzbudak       Cebeci Mezarlığında
 8. Eyüp Sabri Hayırlıoğlu                                     Cebeci Asri mezarlığında
 9. Ahmed Hamdi Akseki                                      Cebeci Asri mezarlığında
 10. İzmirli İsmail Hakkı                                         Cebeci Asri mezarlığında
 11. Muhammed Rıfat Börekçi                                Cebeci Asri mezarlığında
 12. Ahi Yusuf Bin Ahi İshak            At pazarı semtindeki Ahi şerafeddin türbesinde
 13. Hüseyin Bin Seyyid Şemseddin At pazarı semtindeki Ahi şerafeddin türbesinde
 14. Ahi Hüsameddin                      At pazarı semtindeki Ahi şerafeddin türbesinde
 15. Ahi Şerafettin                           At pazarı semtinde
 16. Zeynel Abidin                           Kale içinde camii ve türbesi var
 17. Şeyh Mehmd Tayyib Baba         Solfasol köyü kabristanında
 18. Arabacılar Kahyası İsmail Ağa   Solfasol köyü kabristanında
 19. Mustafa Tacettin Efendi            Solfasol köyü kabristanında
 20. Abdullah Çetin Faruki               Solfasol köyü kabristanında
 21. Şeyh Ebu İshak                         Ulucanlar semtinde mermerli sokakta
 22. Seyyid Hüseyin Gazi                 Karapürçek köyü(Hüseyin gazi köyü) Hüseyin gazi dağında Tekke ve Türbesi var
 23. Şeyh Taceddin Sultan               Hamamönü sümer mah Taçlı Sokak Karacabey camii yan
 24. Felekeddin Bey                         Samanpazarında Semtinde can sokakta
 25. Ahi Elvan                                  Yediler mezarlığında olabilir
 26. Kul Derviş                                 Kurtuluş mah Akbaş sokakta / Üniversitenin M ve R solanlarına inilen merdivenlerin sağındaki pencerelerin baktığı çemenlikte
 27. Hallaç Mahmud Efendi              Hallaç Mahmud Sultan camiinde
 28. Karyağdı Hatun                         Opera Meydanında
 29. Yakub Abdal                             Yakub abdal köyünde
 30. Yürüyen Dede – Ankara –          doğan bey Öksüzce sokağında
 31. Seyyid Cemali Türbesi
 32. Ahi Mesut                                 Bağlıca köyü mezarlığında üniversitenin bahçe duvarına bitişik kalıntılar var.
 33. Hacı Hasan Burkay                    Hacı Hasan Köyünde
 34. Ahmet Kayhan                          Kızılcaköy de türbesi var
 35. Molla Zeyrek
 36. Tiritzade Hüseyin Efendi           Samanpazarında
 37. Turasan Bey                              Kazan'da
 38. Seydi Yusuf Dede                      Bağiçi ( Zıvra, zirve ) köyünde
 39. Hatit Demirli Baba Türbesi        Keçiören Ovacık

Bağlum
 1. Ahmed Mekki efendi                 Bağlum Kabristanında
 2. Abdulhakim Arvasi                    Bağlum Kabristanında
 3. Mustafa Asım Köksal                 Bağlum Kabristanında
 4. Mehmed Emin Haksever            Abdulhakim Arvasi hz'nn yakınlarında
 5. Yusuf Evliya
 6. Sadık Evliya
 7. Yakup Evliya
Ulus
 1. Erdede Sultan                           Hallaç Mahmud camiinde kıble yönünde
 2. Yusuf Dede                               Kabri kaldırılmış
 3. Şeyh İzzettin                             Şeyh İzzettin mah. Sonevler sokağı no :6 da
 4. Baklacı Baba                             Hayırlı sokakta camii varmış yıklımış. Kabri var mı belli değil

Yenimahalle
 1. Abalı Baba                                Memlük – Memlik köyünde
 2. Dr. Münir Derman                    Memlük – Memlik köyünde

Polatlı
 1. Ahi Bacı                                    Bacı köyünde
 2. Karaca Ahmet – Ankara             Karacaahmed köyü yakınlarında Porsuk çayı kenarında
 3. Hacı Tuğrul Baba                      Hacıtuğrul köyünde bir tepenin eteğinde
 4. Baba Yakub                              Baba yakup köyünde
Nallıhan
 1. Şeyh Cafer-i Sadık                    Emrem sultan köyünün batısında Nallıkozlu köyünde
 2. Hasan Dede                              Sobran köyünde
 3. Ömer Şeyh                                Ömerşeyhler köyünde
 4. Taptuk Emre – Ankara              Ermemsultan köyünde
 5. Hasan Ziyauddin Efendi           Nasuh paşa camii haziresinde
 6. Bacım Sultan                            Tekke köyünde
Beypazarı
 1. Halveti Mehmet Efendi               Ayvaşık dede yanı
 2. Ali Efendi Dede                          Karaşar beldesinde
 3. Ayvaşık Dede                             Salihler tepesinde
 4. Kara Davud                                Kuyumcu Tekke köyünde
Ayaş
 1. Bünyamin Ayaşi                          Bünyamin ayaşi camiinde
 2. Şeyh Muhyiddin Efendi               Şeyh Muhiddin efendi camii
Çamlıdere
 1. Osman Sini Türbesi
 2. İncik Sultan                               Gümele köyünde
 3. Ali Semerkandi                          Çamlıdere
Çubuk
 1. Gül Baba – Ankara                     1939 da türbesi yıklımış.
 2. Şah Kalender Veli                      Sele köyünde
 3. Şeyh Elvan
Afşar Beldesi
 1. Dud Dede                                Bala köyü
Akyurt
 1. Baba Sultan Türbesi
Altındağ
 1. Gül Baba – Ankara                   Ahi Yakup camii önünde
 2. Er Sultan                                  Hallaç Mahmud Sultan camiinde
 3. Saraç Sinan                              Nazımbey mahallesi Berber sokak da mescidinin yanında
Güdül
 1. Samut Bali                                Kavaközü köyünde mezarlık mevkiinde
 2. Kasım Baba                               Türbe tepe denilen yerde
Kalecik
 1. Kazancı Baba                            İlçe merkezinde
 2. Koyun Baba – Ankara               Koyun Baba köyünde
 3. Alışoğlu türbesi                       Kale mahallesinde
Kızılcahamam
 1. Baba Kıbel                                Çeştepe köyünün 2 km ierisinde Yukarı çeştepe deşinelen yerde kabri va
 2. Kırmızı Ebe                               Taşlıca köyünde balcılar köyüne giderken yol üzeri
 3. Oruç Gazi                                 Taşlıca köyünde balcılar köyüne giderken yol üzeri
Şereflikoçhisar
 1. Enbiya Dede                              İlçe merkezinde

Yeri Belli Olmayanlar
1- Tıybi Mehmed Efendi
2- Ali Rıza Acara
3- Ankaravi Şeyh Ahmed Çelebi
4- Tezveren Sultan – Ankara
5- Ahmed Nuri Baba
6- Baba Nahhas Ankaravi
7- Kemal Halveti
8- Kul Derviş Kabri kaldırılmış
9- Şeyh Mehmed Baba
10-Abdülkadir B. Yusuf İsfahani11-Hüseyin Nakşibendi
Şeyh Taceddin Veli camiiŞeyh Taceddin Veli camiiTaptuk Emre TürbesiTaptuk Emre TürbesiŞeyh Ali SemerkandiŞeyh Ali SemerkandiHacı Bayram-ı VeliHacı Bayram-ı VeliAbdulhakim ArvasiAbdulhakim Arvasi