RECEB AYININ İLK PERŞEMBESİ KILINACAK NAMAZ


Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak Allahu Teala üzerine bir hak olur.
Her kim ilk perşembesini oruçla geçirir, sonra Cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arası 12 rekat kılar, her rekatta 1 fatiha, 3 Kadir süresi, 12 kerede ihlas süresi ( her rekatta bu sürelerin hepsi okunacak) okuyup 2 rekatta bir selam verip namazı bitinceOturduğu yerde 70 kere
“Allahümme salli ala muhammedinnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim Sonra secdeye kapanır 70 kere “ Sübbühun guddusün rabbül melaiketi verruhSecdeden başını kaldırıp oturduğu yerde 70 kere “ Rabbiğfir verham vetecavez amma ta’lemü feinneke entel azizül a’zam”Sonra tekrar secdeye kapanıp 70 kere birinci secdede söylediğini okursa bittiğinde
Allahu Teala’dan muradını isterse dileği muhakkak yerine getirilir. denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları, ve ağaçların yaprakları kadar fazla olsa da onun bütün günahlarını mağfiret eder. Bu kişi hane halkından 700 kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır.