MUDARABE HAKKINDA HADİSLER

MUDARABE
4955) Zeyd İbnu Eslem RA babasından naklen anlattığına göre, “Ömer İbnu’l-Hattab’ın iki oğlu Abdullah ve Ubeydullah RAüm, Irak’a giden bir orduya katılıp sefere çıktılar. Bu seferde, Basra emiri olan Ebu Musa el-Eş’ari RA’a uğradılar. Ebu Musa onlarla merhabalaşıp, kolaylık diledikten sonra:
                “Size faydası dokunacak bir şey yapabilmeyi ne kadar isterdim!” dedi ve az sonra hatırladı: “Evet evet! Şurada Allah’ın malından mal var. Onu Ebirü’l-Mü’minin (Hz. Ömer)’e göndermek istiyorum. Ben onu size karz olarak vere­yim. Siz onunla Irak mallarından satın alın, sonra da Medine’de satın. Sermayeyi emiru’l-mü’minin’e ödeyin, kâr da sizin olsun!” dedi. Abdullah ve Ubeydullah:
                “Bunu yapmak isteriiz” dediler ve yaptılar. Ebu Musa, Hz. Ömer RA’ya onlardan malı almasını yazdı.
                Medine’ye geldikleri vakit malı sattılar, kâr ettiler. Parayı Hz. Ömer’e verdikleri zaman:
                “Ebu Musa, her askere size yaptığı gibi borç veriyor mu?” diye sordu. Oğulları, “Hayır!” dediler. Bunun üze­rine Hz. Ömer:
                “Ebiru’l-mü’minin’in iki oğlu olduğunuz için borç vermiş. (Olmaz böyle şey!) Sermayeyi de, kârı da getirin!” diye gürledi. Abdullah sükût etti. Ubeydullah ise:
                “Ey Emiru’l-mü’minin, bu davranış sana yakışmaz! Eğer bu sermaye noksanlaşsa veya kaybolsa idi, biz taz­min edecektik” dedi. Fakat Hz. Ömer:
                “Kârı da getirin!” diye ısrar etti. Abdullah yine sesini çıkarmadı. Ubeydullah (önceki söylediklerini tekrar ederek) karşılık verdi. Bunun üzerine Hz. Ömer’in meclis arkadaşlarından bir adam:
                “Ey Emiru’l-mü’minin! Bunu mudârabe saysan!” teklifinde bulundu. Hz. Ömer de:
                “Evet, onu mudarabe kıldım!” deyip, sermayeyi ve kârın yarısını aldı. Abdullah’la Ubeydullah da diğer yarı­sını aldılar.”

Muvatta, Kırâz 1, (2, 687, 688).

4956) Alâ İbnu Abdirrahmân babası vasıtasıyla dedesi (Yakub el-Medeni)’den naklediyor: “Osman İbnu Affan kendi­sine, çalıştırması için, mudârabe olarak mal verdi ve kâr ikisinin oldu.”

Muvatta, Kırâz 2, (2, 688).

En Doğrusunu Yüce ALLAH bilir.
En Doğrusunu Yüce ALLAH bilir.